Kansalliskirjasto julkaisee saamelaiskielisiä aineistoja avoimeen verkkokäyttöön

Julkaisupäivä

Kansalliskirjaston Vähemmistökielten digitointiprojektissa on digitoitu saamelaiskielisiä aineistoja verkkokäyttöön. Aineisto on avoimessa asiakaskäytössä Fenno-Ugrica -kokoelmassa https://fennougrica.kansalliskirjasto.fi/handle/10024/85837.

Aineistojen keskeisin osa digitoidaan Suomen Kansalliskirjaston kokoelmista, ennen kaikkea Jakob Fellmannin keräämästä Lapponica-kokoelmasta. Kokoelma on arvokas, sillä se sisältää laajasti saamen tutkimuksen eri alueita koskevaa aineistoa ja muodostaa eheän kokonaisuuden.

Kokoelman yli 1300 nimekkeestä digitoitiin saamen kielellä painetut ja sitä sisältävät teokset, yhteensä 125 monografiaa ja viisi kausijulkaisua. Lapponica-kokoelman saamelaiskielisten teosten lisäksi asiakaskäyttöön on tuotu myös 11 monografiaa, jotka on digitoitu Venäjän Kansalliskirjaston kokoelmista, sekä 14 saamelaiskielistä Kansalliskokoelman teosta.

Aineistot ovat olleet nykymuodossaan vaikeasti saavutettavissa ja niiden tuominen tutkijoiden ulottuville sekä edistää saamen kirjakielten tutkimista että tukee kielidiversiteettiä.

 

Lisätietoja:
Vähemmistökielten digitointiprojekti: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/projektit/vahemmistokielten-digitointiprojekti
Lapponica-kokoelma Fenno-Ugricassa: https://fennougrica.kansalliskirjasto.fi/handle/10024/85837

Scripta Selecta -blogi: Saamelaiskielisiä aineistoja käyttöön Fenno-Ugricassa

Projektipäällikkö
Jussi-Pekka Hakkarainen
jussi-pekka.hakkarainen (at) helsinki.fi
Puh. +358 2941 40793