Kansalliskirjasto edistää aineistojen avointa saatavuutta

Julkaisupäivä
Kuva
Kerstin Riemer / Pixabay

Unifi, SYL ja yliopistokirjastot ovat vedonneet Kansalliskirjastoon, tiedekustantajiin ja aineiston välittäjiin tutkimuksen ja opetuksen tarvitsemien digitaalisten tietoaineistojen kattavan saatavuuden varmistamisessa. Vetoomus on hyvin ajankohtainen vallitsevan poikkeustilanteen vuoksi ja se myös tukee kansallisia linjauksia tietoaineistojen avoimen saatavuuden merkityksestä. Kansalliskirjasto edistää käytettävissä olevilla keinoillaan vetoomuksen tavoitetta esteettömästä pääsystä kurssimateriaaleihin ja tutkimuksen tarvitsemiin aineistoihin.  

Tietoaineistoja saadaan tutkimuksen, oppimisen ja kansalaisten käyttöön useilla eri tavoilla. Näistä keskeisiä ovat FinELibin kautta lisensioidut ja avatut aineistot, julkaisuarkistoaineistot sekä kirjastojen, arkistojen ja museoiden avoimet sisällöt sekä räätälöidyt oppimisen palvelut, tekijänoikeuksien alaisten aineistojen tarjonta tutkimusorganisaatioille ja erityyppiset datapalvelut.  

Kansalliskirjasto ei kuitenkaan voi omalla päätöksellään avata poikkeustilan ajaksi aineistoja, joiden käyttöä määrittävät tekijänoikeuslaki ja voimassa olevat sopimukset oikeudenhaltijoiden kanssa. 

Kansalliskirjaston kautta käyttöön saadut aineistot ovat joko avoimia kaikille tai aineistohankinnassa mukana olevien organisaatioiden tutkijoiden, opiskelijoiden ja muun henkilökunnan käytössä ajasta ja paikasta riippumatta.  

FinELibin keskeisenä tavoitteena on lisätä kaikkien käytettävissä olevien avointen tiedejulkaisujen määrää solmimalla keskeisten tiedekustantajien kanssa sopimuksia, joiden puitteissa avoin julkaiseminen toteutuu. Vuonna 2019 FinELib-sopimuksin julkaistiin avoimena 1754 tieteellistä artikkelia. Suomalaiset voivat lukea myös muiden maiden sopimuksin julkaistuja avoimia artikkeleita.    

FinELibin lisensiointiperiaatteet takaavat sen, että ne aineistot, jotka eivät vielä ole avoimia, ovat silti mahdollisimman laajasti käytettävissä. Sopimukset mahdollistavat aineistojen etäkäytön koko organisaatiossa.   

Lähes viidenkymmenen suomalaisen organisaatioin käyttämä julkaisuarkistojen alustapalvelu sisältää mm. opinnäytteitä, rinnakkaistallennettuja artikkeleita ja organisaatioiden omia julkaisuja. Kansalliskirjaston ylläpitämässä infrastruktuurissa sijaitsevat julkaisuarkistot sisältävät yhteensä yli 300 000 vapaassa käytössä olevaa kokotekstijulkaisua.  

Finna-palvelut tarjoavat useita vaihtoehtoja löytää ja käyttää avoimia aineistoja. Avoimia kansainvälisiä tieteellisiä julkaisuja löytyy Finna-alustalla toimivista korkeakoulukirjastojen hakupalveluista. Kirjautumalla korkeakoulun käyttäjätunnuksilla oman organisaationsa hakupalveluun opiskelijat ja henkilökunta saavat käyttöönsä myös ne aineistot, jotka eivät ole avoimia, mutta joihin organisaatio on hankkinut käyttöoikeuden. Aineistojen käyttö onnistuu etänä.    

Suomalaisten kirjastojen, arkistojen ja museoiden aineistoja yhteen kokoava Finna.fi-palvelu on hyvä lähde erityisesti kotimaisille verkossa saatavilla oleville aineistoille, kuten artikkeleille, opinnäytteille ja kulttuuriperintöaineistoille. Finna.fissä on yli 2 miljoonaa verkossa saatavilla olevaa aineistoa, joista liki 750 000 on merkitty jatkokäytön mahdollistavin CC-lisenssein.  

Kirjaston digitoimat aineistot avataan kaikille digi.kansalliskirjasto.fi -palvelussa, mikäli ne ovat tekijänoikeudesta vapaita. Tekijänoikeuden alaista aineistoa kirjasto on avannut sopimalla tekijänoikeusjärjestöjen kanssa määräaikaisesta avauslisenssistä ja maksamalla tähän liittyvä korvauksen. Tällaisin lisenssisopimuksin yleisölle on avattu sanoma- ja aikakauslehdet vuoden 1929 loppuun ja 1000 tietokirjaa. Lisäksi on avattu tutkimuskäyttöön 15 korkeakouluun digitoidut lehdet vuoden 2018 loppuun sekä kaikille tutkijoille 1000 klassikkoteosta kaunokirjallisuutta. Tutkijakäyttö edellyttää Haka-kirjautumista ja lehtiaineiston osalta myös käyttötarkoituksen ilmoittamista.    

Kansalliskirjaston strategisena tavoitteena on erityyppisten tietoaineistojen avoimen saatavuuden turvaaminen. Työtä tehdään pitkäjänteisesti ja se perustuu yhteistyöhön tutkimusorganisaatioiden, tutkijoiden, kirjastojen ja tiedekustantajien kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.   Kirjaston tahtotilana onkin toimia tiedeyhteisön ytimessä ja oppimisen voimavarana. Työ näiden asioiden edistämiseksi jatkuu Kansalliskirjastossa niin poikkeustilan aikana kuin sen jälkeenkin. 

Lisätietoja:

Kristiina Hormia-Poutanen
palvelujohtaja
kristiina.hormia@helsinki.fi
puh: +358 505523056

Johanna Lilja
palvelujohtaja
johanna.e.lilja@helsinki.fi
puh: +358 503119610

 

Unifin vetoomus: https://www.unifi.fi/uutiset/unifi-syl-ja-yliopistokirjastot-vetoavat-digitaalisten-tietoaineistojen-saatavuus-turvattava-poikkeusoloissa/

 

Kansalliskirjaston verkkosivut: https://kansalliskirjasto.fi/
Kansalliskirjaston hakupalvelu: https://kansalliskirjasto.finna.fi/
Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot: https://digi.kansalliskirjasto.fi/
FinELib-konsortio: http://finelib.fi/
Kansallinen Finna-palvelu: https://finna.fi/
Kansalliskirjaston ylläpitämä julkaisuarkisto: https://www.doria.fi/