Kansalliskirjasto aloittanut jatkuvan Twitter-keräyksen

Julkaisupäivä

Kuva: Maximilian Dorsch / Wikimedia Commons. (Lisenssi: CC BY-SA 3.0)

Kansalliskirjaston vapaakappaletoimisto on aloittanut säännöllisen Twitter-sisältöjen keräämisen. Keräyksessä tallennetaan kuukausittain suomalaisten toimijoiden Twitter-tilejä lukuisilta eri elämänalueilta.

Keräyksen kohteena on alkuvaiheessa yli 2000 Twitter-tiliä seuraavilta aihealueilta:

 • Media
 • kulttuurilaitokset
 • yliopistot, korkeakoulut ja muut oppilaitokset
 • valtionhallinto
 • kunnat
 • oikeuslaitos
 • poliitikot (esim. presidentti, kansanedustajat, ministerit, MEPit, entiset poliitikot)
 • Ay-liike ja talouselämä
 • puolueet, yhdistykset, kansalaisjärjestöt, urheiluorganisaatiot
 • kirjailijat, muusikot, näyttelijät ja muut taiteilijat
 • muut julkisuuden henkilöt ja some-aktiivit
 • hengelliset ja uskonnolliset toimijat.

Kerättävät tweetit tallennetaan osaksi Kansalliskirjaston Suomalaista verkkoarkistoa ja ne tulevat tutkijoiden ja muiden asiakkaiden käyttöön Kansalliskirjastossa sekä muissa vapaakappalekirjastoissa olevilla vapaakappaletyöasemilla.

Verkkoaineiston kerääminen perustuu lakiin kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007).

Lisätietoja keräyksestä:
aija.vahtola@helsinki.fi

Lisätietoja vapaakappaletoiminnasta:
https://www.kansalliskirjasto.fi/vapaakappaletoimisto.

Kirjoittaja