Kansainvälisen kuvailustandardin suomennos julkaistu

Kirjastoaineistojen kuvailua ohjaavan kansainvälisen standardin (RDA = Resource Description and Access) suomennos on julkaistu kansainvälisessä RDA Toolkit –palvelussa.

RDA-standardin suomennos valmistaa kirjastojamme uusien kuvailusääntöjen käyttöönottoon. Kuvailustandardin ja jatkossa kuvailun rakenteen sekä välineiden uudistaminen mahdollistavat kuvailutietojen kansainvälisen yhteistuotannon ja tehostavat näin kirjastojen toimintaa. Asiakkaan näkökulmasta yhteisesti tuotettu ja kirjastojen ulkopuolellakin käyttökelpoinen kuvailutieto tuo kirjastoaineistot aiempaa paremmin verkossa toimivan tiedonhakijan ulottuville.

Kansalliskirjaston kuvailusääntöpalvelu tuottaa standardin kansallisen sovellus- ja tulkintaohjeen. Standardin tekstiä tarkentavat ja havainnollistavat kansalliset linjaukset sekä työ- ja sovellusohjeet liitetään RDA Toolkit –palveluun vuoden 2016 aikana.

Kansalliskirjasto tukee suomalaisia kirjastoja RDA-standardin käyttöönotossa koulutuksin, ohjeistuksin ja kansallisen kuvailusääntöpalvelun kautta. Ensimmäiset suomalaiskirjastot ottavat uudet kuvailusäännöt käyttöön vuoden 2016 alussa.

RDA-uudistuksella on tiedotussivut osoitteessa https://wiki.helsinki.fi/display/RDA/RDA-tiedotussivut

Vuoden 2015 syksyllä järjestettiin RDA-koulutusten sarja, jonka taltioinnit ovat katsottavissa tiedotussivuilla: https://wiki.helsinki.fi/display/RDA/RDA-koulutukset

Lisätietoa ja yksityiskohtaisempaa neuvontaa tarjoamme Kansalliskirjaston kuvailusääntöpalvelun palvelusoitteessa: kuvailusaannot-posti (at) helsinki.fi