Kaksi merkittävää tutkimusrahoitusta Suomen Akatemialta

Julkaisupäivä

Suomen Akatemia on myöntänyt voimakkaasti kilpaillun hankerahoituksen kahdelle kansalliskirjastolaiselle.

Yksityiskohta keskiaikaisesta nuottikäsikirjoituksesta.

Yksityiskohta keskiaikaisesta nuottikäsikirjoituksesta, Kansalliskirjaston kokoelmat.

Kuva
Sisko Vuorikari

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta (KY) painottaa tehdyissä rahoituspäätöksissä korkean tieteellisen laadun ohella sellaisia hankkeita, joissa korkea laatu yhdistyy vahvaan akateemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen sekä tieteen uudistumiseen.

Rahoitukset myönnettiin hankkeille

  • Traditio ja muuntelu. Keskiajan liturginen laulu Turun hiippakunnassa, vanhempi tutkija Jaakko Tahkokallion hanke sai 464 680 euron rahoituksen.
  • Konsortiohanke Digitaaliset menetelmät kotimaisen kirjallisuushistorian uudistajana (DHL-FI) sai kaikkiaan 839 631 euron rahoituksen. Konsortiota johtaa apulaisprofessori Leo Lahti Turun yliopistosta ja mukana on lisäksi dosentti Kati Launis Turun yliopistossa sekä tietojärjestelmäasiantuntija Osma Suominen Kansalliskirjastosta, jonka rahoitusosuus on 230 559 euroa.

Jaakko Tahkokallio iloitsee Akatemian päätöksestä: ”On todella hienoa, että rikkaiden keskiaikaisten aineistojemme musikologinen tutkimus saadaan uudelleen kunnolla käyntiin. Meillä on nyt erinomaiset edellytykset yhdistää musiikintutkimuksen näkökulma historiallisiin ja kirjahistoriallisiin tutkimusperinteisiin.

Osma Suomisen mukaan "Kansalliskirjasto on jo pitkään tarjonnut aineistojaan kirjallisuuden tutkijoiden käyttöön, mutta DHL-FI-hankkeen myötä yhteistyö nousee aivan uudelle tasolle. Tutkimushanke hyödyntää sekä laajoja bibliografisia tietokantoja että digitoitua kirjallisuutta. Mukana on nyt myös takaisinkytkentä eli hankkeessa kerätyt havainnot kirjastodatan puutteista ja virheistä korjataan alkuperäisiin kirjastotietokantoihin." Suomisen mukaan tämä varmistaa sen, että paras mahdollinen tieto kirjallisuushistoriasta säilyy myös tulevaa käyttöä varten.

Hankkeiden kuvaukset

Traditio ja muuntelu. Keskiajan liturginen laulu Turun hiippakunnassa -hanke

Keskiajan Turun hiippakunnasta on säilynyt ainutlaatuisen edustava otos liturgisen laulun lähteitä. Hiippakunnan keskiaikaista laulukulttuuria ei kuitenkaan ole tutkittu järjestelmällisesti. Hanke pyrkii selvittämään, millainen hiippakunnan virallinen laulutraditio oli, miten se kehittyi keskiajan aikana ja miten se vaikutti reformaation jälkeiseen jumalanpalveluselämään. Lisäksi hanke tarkastelee liturgisen laulun paikallista variointia. Oliko keskiajan Suomessa paikallisia liturgisen laulun perinteitä, ja mistä nämä olivat peräisin? Hanke on samalla lähteisiin kohdistuvaa perustutkimusta, joka edesauttaa liturgisten käsikirjoitusten hyödyntämistä muussa historiantutkimuksessa. Mitä paremmin käsikirjoitusten sisältöä ymmärretään, sitä enemmän niistä voidaan saada uutta tietoa laajemmista historian kysymyksistä, kuten milloin ja mistä suunnista kristinusko tuli nykyisen Suomen eri osiin

Digitaaliset menetelmät kotimaisen kirjallisuushistorian uudistajana -hanke

Hankkeessa tutkitaan Suomen kirjallisuushistorian kehitystä 1800-luvulla, ja kirjallisuushistorian tutkimusmenetelmien uudistamista. Hankkeen pyrkimyksenä on laajentaa merkittävästi vallitsevaa käsitystä Suomen kirjallisuushistoriasta uusien digitaalisten aineistojen ja menetelmien avulla. Kansalliskirjaston ja Turun yliopiston välisenä yhteistyönä koostamme suomen- ja ruotsinkielisen kaunokirjallisuuden taustatietojen yhtenäisen kartoituksen 1800-luvulta ja laadimme aineiston tutkimuskäyttöä varten erityisesti suunnitellun digitaalisen työvirran. Hanke luo uusia menetelmiä, aineistoja ja uutta ymmärrystä Suomen kirjallisuushistoriasta, jotka palvelevat tutkimuksen lisäksi laajaa yleisöäSuomen Akatemian tiedote: Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimukseen 44 uutta akatemiahanketta