Ihmistieteiden valtakunnallinen suurhanke sai rahoituksen

Julkaisupäivä

Suomen Akatemia on myöntänyt 4,6 miljoonan rahoituksen FIN-CLARIAH -infrastruktuurihankkeelle, joka tuo tutkijoiden käyttöön laajat kokoelmat tekstejä ja multimodaalisia aineistoja sekä työkaluja aineistojen analysointiin ja rikastamiseen. Rahoitus mahdollistaa ihmistieteellisen tutkimuksen jossa voi hyödyntää neuroverkkoteknologiaa, suurteholaskentaa ja laajoja datasettejä.

digi.kansalliskirjasto.fi:n etusivu

Kansalliskirjaston tehtävänä hankkeessa on suunnitella datan siirron mahdollistava väylä digi.kansalliskirjasto.fi:stä FIN-CLARIAH-palveluun ja kehittää prosessi, jolla data jatkossa voidaan siirtää joustavasti sitä mukaa kuin sitä tuotetaan. Infrastruktuurin rakentamisvaiheessa datan siirtoa pilotoidaan tekijänoikeudesta vapailla aineistoilla. Lisäksi Kansalliskirjaston asiantuntijat osallistuvat muihin työpaketteihin kommentaattoreina. Suomen Akatemian myöntämällä FIRI-rahoituksella hankkeeseen voidaan palkata tietojärjestelmäasiantuntija vuosiksi 2022-2023. Hanke ja sen luomat verkostot tukevat monia Kansalliskirjaston strategisia tavoitteita.

FIN-CLARIAH -konsortioon kuuluvat palvelun rakentamisesta vastaava CSC sekä palvelun suunnitteluun osallistuvat Helsingin Yliopisto, Aalto Yliopisto, Tampereen Yliopisto, Itä-Suomen Yliopisto, Jyväskylän Yliopisto ja Turun Yliopisto. Kansalliskirjasto on ainoa konsortioon osallistuva kulttuuriperintöorganisaatio tässä vaiheessa, mutta yhteistyökumppaneina hankkeella on mm. Kansallisarkisto ja Kotus. Konsortion johtaja on Krister Lindén (HY, Fin-Clarin).

Tutustu FIN-CLARIAH-hankkeeseen täällä: https://www.kielipankki.fi/organization/roadmap/

Infrastruktuurin kehittämistä rahoittavat Euroopan Unioni – NextGenerationEU sekä mukana olevat yliopistot.

Euroopan Unionin lippu

Lisätietoja:
tietoasiantuntija Jussi-Pekka Hakkarainen
jussi-pekka.hakkarainen@helsinki.fi, 029 412 2732

tutkimusjohtaja Krister Lindén
krister.linden@helsinki.fi, 029 412 9303