Tänään 6.2. vietetään saamelaisten kansallispäivää. Painettua saamelaisten kulttuuriperintöä on digitoitu ja dokumentoitu vuosina 2016-2018 Kansalliskirjaston toteuttamassa ja Koneen Säätiön rahoittamassa Vähemmistökielten digitointiprojektissa, jonka loppuraportti on nyt julkaistu.

Saamelaiskielisiä aineistoja digitoitiin projektin aikana ennen kaikkea Inarissa 1820- ja 1830-luvuilla toimineen Jakob Fellmanin keräämästä Lapponica-kokoelmasta. 1302 nimekkeen laajuinen kokoelma tarjoaa aineistoja historiantutkimuksen, perinnetieteiden, kielitieteen ja kirjahistorian käyttöön ja se sisältää mm. Saamelaiskielisiä aapisia, almanakkoja, raamatunkäännöksiä ja muuta uskonnollista kirjallisuutta, kielioppeja, sanakirjoja ja kaunokirjallisuutta. Julia Fellman luovutti kokoelman Suomalais-Ugrilaiselle Seuralle vuonna 1920 ja seura luovutti kokoelman edelleen Kansalliskirjastolle vuonna 2009.

Vuonna 2016 kokoelmasta digitoitiin 125 monografiaa ja viisi kausijulkaisua avoimeen verkkokäyttöön. Myöhemmin samana vuonna julkaistiin sähköisessä muodossa myös Saamelaisbibliografian ja Suomalais-Ugrilaisen Seuran varhaisimpia julkaisuja, jotka sisälsivät niin ikään saamelaisia ja saamelaiskieliä koskevia tietoja.

Raportin löydät Doria-julkaisuarkistosta, http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4893-3. Digitoidut aineistot ovat vapaassa käytössä Fenno-Ugrica-kokoelmassa, http://fennougrica.kansalliskirjasto.fi/.

Kansalliskirjasto kiittää Koneen Säätiötä rahoituksesta ja toivottaa hyvää saamelaisten kansallispäivää.

Buori sámi álbmotbeaivvi buohkaide! 

Pyeri Säämi aalmugpeivi puohháid! 

Šiõǥǥ saaʹmi meersažpeeiʹv pukid!

Lisätietoja:

Jussi-Pekka Hakkarainen
Tietoasiantuntija, Tutkimuskirjastopalvelut
Puh. 02941 22732, jussi-pekka.hakkarainen@helsinki.fi