HS Säätiöltä merkittävä apuraha Helsingin Sanomien ja Iltasanomien lehtiaineistojen digitointiin

Julkaisupäivä
Helsingin Sanomain Säätiön hallitus on myöntänyt Kansalliskirjastolle 280 000 euron apurahan Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien lehtiaineistojen digitointiin. Digitointi kattaa lehdet vuoden 1979 loppuun asti. Aineistoa on yli puoli miljoonaa sivua.
Kuva
Veikko Somerpuro

Haluamme tällä apurahalla juhlistaa suomalaisen lehdistön 250-vuotisjuhlavuotta ja jo ennakkoon muistaa ensi vuonna 90 vuotta täyttävää Ilta-Sanomia. Digitoituina lehtiaineistot ovat helposti tutkijoiden ja muiden kiinnostuneiden saavutettavissa”, sanoo säätiön yliasiamies Ulla Koski.

Kansalliskirjasto avaa digitoimansa aineiston tutkijoiden ja kansalaisten käyttöön maksutta digi.kansalliskirjasto.fi-palvelussa Kansalliskirjastossa ja muissa vapaakappalekirjastoissa.

Kaikkiaan säätiö jakoi 431 000 euroa viidelle hankkeelle. Kaikki myönnetyt apurahat osoitteessa https://www.hssaatio.fi/myonnetyt-apurahat/.

Lisätietoja:
Yliasiamies Ulla Koski, Helsingin Sanomain Säätiö
puh 040 73 11 507, ulla.koski@hssaatio.fi
Yhteyspäällikkö Pirjo Karppinen, Kansalliskirjasto
050 318 2320, pirjo.karppinen@helsinki.fi

Uutinen Helsingin Sanomain Säätiön verkkosivuilla
https://www.hssaatio.fi/saatio-myonsi-puoli-miljoonaa-euroa-apurahoihin/