Helsingin yliopisto ja Kansalliskirjasto ovat sopineet henkilöstövähennyksistä

Julkaisupäivä
Kansalliskirjaston henkilöstövähennystä on voitu pienentää aikaisemmasta suunnitelmasta opetus- ja kulttuuriministeriön lupaaman lisärahoituksen ansiosta.

Helsingin yliopisto ja Kansalliskirjasto ovat sopineet yhteisestä sopeuttamissuunnitelmasta. Julkisuudessakin esillä ollutta Kansalliskirjaston henkilöstövähennystä on voitu pienentää aikaisemmasta suunnitelmasta opetus- ja kulttuuriministeriön lupaaman lisärahoituksen ansiosta.

Rehtori Jukka Kola ja Kansalliskirjaston johtaja Kai Ekholm ovat tyytyväisiä saavutettuun sopimukseen. Ekholmin mukaan saavutettu neuvottelutulos on tärkeä kirjaston itsenäisyyden ja toimintojen kannalta.

– Olemme saavuttaneet tuloksen, joka tyydyttää kumpaakin osapuolta. Nyt on keskityttävä kirjaston tulevaisuuteen ja rakentamiseen. Asia on Kansalliskirjaston osalta loppuun käsitelty.

Yliopiston rehtori Jukka Kola korostaa, että Helsingin yliopisto ja Kansalliskirjasto ovat yhteisellä asialla.

– Teemme jatkossakin töitä sen eteen, että suomalaiset voivat nauttia tieteen ja koulutuksen tuloksista ja huolehdimme vastuullamme olevasta ainutlaatuisesta kansallisesta kulttuuriperinnöstä.

Helsingin yliopisto ja siihen kuuluvat yksiköt joutuvat sopeuttamaan toimintaansa julkisen rahoituksen vähenemisen vuoksi. Henkilöstön irtisanomiset toteutetaan työnantajan selvityksen mukaisesti tämän kevään aikana.

Helsingin yliopiston hallitus käynnisti syyskuussa 2015 muutosohjelman. Ohjelman avulla yliopisto tasapainottaa taloutensa vähentämällä menoja ja hankkimalla uutta rahoitusta. 106 miljoonan leikkauksesta puolet katetaan menojen vähennyksillä. Yliopisto jatkaa lahjoituskeräystä ja täydentävän rahoituksen hankintaa kotimaisista ja kansainvälisistä lähteistä.

Lisätietoja: hallintojohtaja Esa Hämäläinen, puh. 029 41 22212