Finna.fi:n hakuominaisuudet paranivat – löydät nyt helpommin kuvat ja erilaiset tekstiaineistot

Julkaisupäivä

Aineistotyyppi-rajaimen hakumahdollisuudet ovat nyt aiempaa kattavammat.

Arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistot yhteen kokoavan Finna-palvelun hakuominaisuudet ovat parantuneet. Saat nyt enemmän tuloksia hakiessasi digitaalisia kuvia ja löydät palvelusta helpommin erilaisia tekstiaineistoja.

Löydät nämä uudet hakutavat hakutulossivun vasemmasta laidasta aineistotyyppi-rajaimen alta.

Kuva-aineistotyyppi kattaa nyt kaikki digitaaliset kuvat

Finna.fi pystyy nyt tunnistamaan automaattisesti digitaaliset kuvat riippumatta siitä, mikä aineiston varsinainen tyyppi on (esim. paikka, esine tai muu painate) ja nostamaan ne esiin, kun rajaukseksi valitaan kuva.

Erilaiset tekstiaineistot näkyvämmin esille

Aikaisemmin lyhyemmät tekstiaineistot ovat sijainneet aineistotyypin ”Muu” alla. Nyt näille on luotu oma pääluokkansa ”Teksti, muu”, jotta voit hakea kaikkea tekstimuotoista aineistoa helpommin.

Tässä vaiheessa löydät uuden Teksti, muu-aineistotyypin alta seuraavat aineistot:

  • tekstit
  • käsikirjoitukset
  • kirjeet
  • tutkimusjulkaisut
  • tutkimusraportit ja 
  • konferenssijulkaisut.

Myöhemmin kyseisen aineistotyypin alle lisätään mahdollisesti uusiakin tekstidokumenttityyppejä.

Laajemmat tekstiaineistot kuten kirjat, lehdet/artikkelit sekä opinnäytteet säilyvät omina ylätason luokkinaan.