Finna.fi-palvelu mukana digitaalisten palvelujen tiekartalla

Julkaisupäivä
Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta on valmistunut ja julkistettu. Mukana digitaalisten palveluiden joukossa on Kansalliskirjaston ylläpitämä Finna-palvelu. Finna.fi on arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteinen verkkopalvelu, joka tarjoaa yhdellä kertaa pääsyn yli 13 miljoonaan valokuvaan, esineeseen, kirjaan, taideteokseen ja muuhun aineistoon.

Jenni Westerholm, OKM viestintä

Julkisten palveluiden digitalisaatiosta vastaavan kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen asettama tiekarttatyöryhmä sai valmiiksi esityksensä julkisen hallinnon palveluista, joissa digitaalinen asiointikanava on jatkossa tavoitteellisesti ensisijainen.

Tiekarttatyön tavoitteena on antaa julkiselle hallinnolle nykyistä vahvempi selkänoja satsata helppokäyttöisten, laadukkaiden ja tietoturvallisten digipalvelujen tarjontaan.

"Kiitän työryhmää valmistelusta. Ihmisillä ja yrityksillä on oikeus hyviin ja toimiviin digipalveluihin. Tiekartan palveluissa on täysi valmius tarjota asiakkaalle ensisijaisesti sähköistä palvelua", korostaa ministeri Vehviläinen.

Digipalveluja saatiin tiekartalle kokoon 112 kappaletta. Listatut palvelut Finna.fi mukaan lukien ovat sellaisia, jotka ovat pääosin jo nyt henkilöasiakkaiden tai yritysten käytössä.

"Erityisen iloinen olen siitä, että palveluita tiekartalle tarjonneet viranomaiset ovat tehneet omissa organisaatioissaan strategisen johtotason päätöksen digitaalisuuteen panostamisesta. Myös kunnat ovat palveluntuottajan roolissa mukana monissa tiekartan palveluissa", sanoo ministeri Vehviläinen.

Mitä digipalvelujen ensisijaisuus tarkoittaa

Tiekartan toimeenpanoa varten työryhmä valmisteli myös linjausesitykset siitä, mitä ensisijaisuus tarkoittaa niin hallinnon kuin sen asiakkaan kannalta.

Työryhmä ehdottaa viranomaisille pääsääntöistä velvollisuutta tarjota ihmisille ja yrityksille saavutettavia digipalveluja ja digitaalista asiakasviestintää. Yrityksille, yhteisöille ja niihin rinnastuville tahoille näiden palvelujen käyttö olisi lähtökohtaisesti velvoittavaa, mutta velvoittaminen saattaa edellyttää muutoksia erityislainsäädäntöön.

Edellä mainitut linjaukset sekä kansalaisten sitouttaminen käyttämään julkisen hallinnon digitaalisia palveluja edellyttävät ennen kaikkea yleislainsäädännön muutoksia sekä erityissääntelyn purkua.

Digipalveluihin panostamisesta huolimatta kaikille tulee taata palvelu heidän tarpeidensa mukaisesti, työryhmä painottaa.

Lainsäädännön muutostarpeista esiselvitys

Tiekarttatyöryhmässä selvitettiin lisäksi lainsäädännön ja toimintatapojen muutostarpeita. Säädöksiä ja toimintatapoja tulee uudistaa, jotta digipalvelujen käyttäminen olisi kaikille mahdollista ja sujuvaa. 

Tarkoituksena on, että kesän aikana tarkastellaan tiekartan sisältöä, linjausesityksiä digitaalisuuden ensisijaisuudesta sekä mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita. Kokonaisuus viedään syksyllä hallituksen strategiaistuntoon käsiteltäväksi ja linjattavaksi.

Lue lisää: http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoryhmatyo-digipalveluiden-tiekartasta-valmistunut

Tiekartta palveluineen ja muut työryhmän esitykset julkistettiin 20.6.2017. Tiekartan laatiminen ja toimeenpano ovat osa hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihanketta. Tiekarttatyön rinnalla valtiovarainministeriössä on käynnissä AUTA-hanke, joka luo kokeilujen avulla toimintamallia digipalvelujen käytön tukeen, sekä Digi arkeen -neuvottelukunta, joka edistää kaikkien yhdenvertaista mahdollisuutta käyttää julkisia palveluja.

Kansalliskirjaston ylläpitämä ja kehittämä Finna.fi on arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteinen verkkopalvelu, joka tarjoaa yhdellä kertaa pääsyn yli 13 miljoonaan valokuvaan, esineeseen, kirjaan, taideteokseen ja muuhun aineistoon. Kaikkiaan mukana on jo yli kaksi sataa arkistoa, kirjastoa ja museota. Finna perustuu avoimeen lähdekoodiin ja sen aineistot ovat hyödynnettävissä myös avoimen rajapinnan kautta. Palvelu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta.