Finna-verkkokirjasto kattavasti käytössä ammattikorkeakouluissa

Julkaisupäivä
Kansalliskirjaston tarjoama Finna-verkkokirjasto on vahvasti läsnä suomalaisten ammattikorkeakoulujen arjessa. Sitä käyttää opinnoissaan jo 136 000 ammattikorkeakoulujen opiskelijaa. Palvelu tarjoaa entistä sujuvammin käyttöön kaikki kirjastojen aineistot.

Satakunnan ammattikorkeakoulun Finna-verkkokirjasto on suosittu palvelu. Siellä vieraillaan vuosittain 125 000 kertaa.

Kuva
SAMK

Monen ammattikorkeakouluopiskelijan lukuvuoden alkuun on tänä syksynä kuulunut tutustuminen uuteen verkkokirjastoon. Finna-palveluun perustuvat verkkokirjastot on otettu syyskuussa käyttöön kaikissa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimivissa ammattikorkeakouluissa. Uudet verkkokirjastot tarjoavat helpon pääsyn opiskelussa ja tutkimuksessa tarvittaviin aineistoihin: kansainvälisiin ja kotimaisiin e-julkaisuihin, kirjoihin, lehtiin, opinnäytteisiin ja tietokantoihin.

Osassa oppilaitosten kirjastoja Finna-palveluun perustuva verkkokirjasto on ollut käytössä jo pidempään. Palvelu on saanut kiitosta opiskelijoilta: Joulukuussa 2015 toteutetussa asiakaskyselyssä 96 % ammattikorkeakoulujen opiskelijoista kertoi suosittelevansa verkkokirjastoa myös muille.

Satakunnan ammattikorkeakoulu on yksi ensimmäisistä Finnan käyttöönottaneista korkeakouluista. Elokuussa 2014 avattu samk.finna.fi on ollut hyvin käytetty työväline, ja verkkokirjastossa tehdään vuosittain 250 000 hakua. Opiskelijat hakevat Finnasta kursseihin ja tentteihin liittyvää kirjallisuutta, etsivät sopivaa lähdekirjallisuutta opinnäytetyötä varten sekä uusivat ja varaavat lainoja.

"Opintoihin liittyvissä tehtävissä tarvitaan paljon tietoa. Koska opinnot ovat suureksi osin verkossa, on luonnollista, että myös materiaali on helposti saatavilla verkon kautta. Tähän tarkoitukseen Finna on aivan loistava ja helppokäyttöinen työkalu etsiä tietoa eri tietokannoista", toteaa Finnan käyttäjäkyselyyn vuonna 2015 vastannut Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelija.

Ammattikorkeakoulujen verkkokirjastot osa kansallista Finna.fi-palvelua

Kansalliskirjasto on kehittänyt Finnan suomalaisten kirjastojen, arkistojen ja museoiden asiakkaille. Kirjastot, arkistot ja museot voivat rakentaa omat verkkopalvelunsa Finnan tarjoamalle alustalle. Ammattikorkeakoulujen uudet verkkokirjastot perustuvat Finnan alustaratkaisuun.

Kaikkien Finnassa mukana olevien organisaatioiden aineistot kootaan myös kansalliseen Finna.fi-verkkopalveluun, josta löytyy jo yli 11 miljoonan kirjan, artikkelin, valokuvan, taideteoksen, asiakirjan tai muun aineiston tiedot.

Finna perustuu avoimeen lähdekoodiin ja sitä kehittää ja ylläpitää Kansalliskirjasto yhdessä kumppaneidensa kanssa. Keskitetyn kansallisen verkkopalveluratkaisun mahdollistaa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke.

Lisätietoja:
palvelusuunnittelija Maria Virtanen, Kansalliskirjasto, puh. 050 448 7568, maria.virtanen(at)helsinki.fi

Mikä Finna on -tietoa