Finna Luokkahuone innostaa ajattelemaan itse

Julkaisupäivä
Kädet pitelevät Nokian matkapuhelimia 2000-luvun taitteesta.

Finna Luokkahuone aktivoi ajattelemaan ja oppimaan kulttuurihistorian kannustamana. Museoiden ja arkistojen kokoamia aineistopaketteja on julkaistu Luokkahuoneessa jo lähes 50, joista uusimmissa tarkastellaan mm. pelejä, piratismia ja ruokakulttuuria. Tiktokista tekstariin -aineistopaketti kannustaa ajattelemaan omaa kännykkäsuhdetta lähihistoriasta löytyvin esimerkein. 

Parinkymmenen viime vuoden aikana mobiililaitteissa ja niiden käytössä on tapahtunut valtavasti muutoksia. Muutosta ei myöskään osattu ennakoida. Postimuseon, Mediamuseo Rupriikin ja Suomen pelimuseon yhteistyössä kokoama aineistopaketti kuljettaa askel askeleelta taaksepäin kännyköiden historiassa.

”Nuorille kännykät ovat niin kiinteä osa olemassaoloa, että voidaan melkein puhua kyborgeista. Tekniikka on muuttunut elämän jatkeeksi, joten halusimme avata sen kehityskulkua. Aineistopaketti lähtee liikkeelle henkilökohtaisesta kokemuksesta ja omasta suhteesta kännykkään”, kertoo Olli Nordling, Postimuseon digituottaja ja museopedagogi. 
  
Mielenkiinnon kohteena paketissa on myös se, miten tekniikka on rajoittanut tai muokannut tapojamme viestiä. Teknisiä ominaisuuksia on tullut kännyköihin vuosi vuodelta lisää ja samalla on lisääntynyt myös viestinnän vivahteikkuus ja elämyksellisyys.

Nordlingin mukaan aineistopaketti on myös hyvä tapa lähestyä monilukutaitoa. Sen aihepiiri liittyy kiinteästi ihmisenä olemiseen ja elämiseen ja tuo esiin sen, miten viestintäpainotteisessa aikakaudessa elämme.  Luokkahuonepaketit eivät anna valmiita vastauksia, vaan auttavat tarkastelemaan ja pohtimaan eri ilmiöitä. 

Tutustu Tiktokista tekstariin – kännykkäviestien lyhyt historia -aineistopakettiin

Muut uudet aineistopaketit

Metsäkansan ruokaperinne

Ruoka on ostettu kaupasta vasta suhteellisen lyhyen aikaa. Mutta mitä ennen sitten syötiin, ja miten ruoka hankittiin? Tähän kysymykseen vastaa Metsäkansan ruokaperinne -aineistopaketti. Paketissa syvennytään itäsuomalaisten metsätyöläisten arkeen ja ruoanhankintaan Pohjois-Savon syrjäisillä korpimailla. Paketti on suunnattu yläkoululaisille, ja sen on koonnut Varkauden museot. 

Tutustu aineistopakettiin

Vaikuttava kansalainen

Millaista kansalaisvaikuttaminen on tänä päivänä ja miten jokainen voi käyttää omia vaikutusmahdollisuuksiaan? Aineistopaketissa syvennytään kansalaisvaikuttamiseen suomalaista yhteiskuntaa rakentaneena ilmiönä. Pohdintatehtävien kautta tutuksi tulevat mm. demokraattinen yhteiskunta, mielenosoitukset, lakot sekä mielipidevaikuttaminen. Aineistopaketti on suunnattu yläkouluun, lukioon ja ammatilliseen koulutukseen. Se on koottu Kansan Arkiston, Työväen Arkiston ja Työväenmuseo Werstaan yhteistyönä.

Tutustu aineistopakettiin

Pelien yhteisöllisyys ja etiikka

Pelaaminen on vuorovaikutteista ja yhteisöllistä toimintaa, jolle on usein sekä kirjoitettuja että kirjoittamattomia sääntöjä. Paketti käsittelee erilaisia peliyhteisöjä sekä niiden ympärille kehittyneitä viestintätapoja ja sääntöjä. Samalla se auttaa oppilaita ymmärtämään peleihin ja peliyhteisön liittyviä ongelmakohtia. Aineistopaketti on suunnattu yläkouluun, lukioon ja ammatilliseen koulutukseen. Sen ovat koonneet Postimuseo, Mediamuseo Rupriikki ja Suomen pelimuseo. 

Tutustu aineistopakettiin

Viihdepiratismi ja tekijänoikeudet

Viihdepiratismiin keskittyvän paketin tavoitteena on auttaa ymmärtämään tekijänoikeuskysymyksiä sekä omaa mediankäyttöä. Mitä tekijänoikeudet ovat, miksi niitä valvotaan ja miten niitä on eri aikoina kierretty? Paketti auttaa oppilaita hahmottamaan myös sitä, miten teknologinen kehitys on vaikuttanut viihdemedioiden kulutukseen. Aineistopaketti on suunnattu yläkouluun, lukioon ja ammatilliseen koulutukseen. Sen ovat koonneet Postimuseo, Mediamuseo Rupriikki ja Suomen pelimuseo. 

Tutustu aineistopakettiin

Kuva: Saarni Säilynoja / Vapriikin kuva-arkisto