FinELibille uusia sopimuksia

Julkaisupäivä

FinELibin keväällä solmimat sopimukset Frontiersin ja arXivin kanssa edistävät avointa julkaisemista ja toteuttavat suomalaisen tutkimusyhteisön yhteistä linjausta tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden lisäämiseksi. 

Koristekuva.

Huhtikuussa 2022 FinELib ja lehtikustantaja Frontiers solmivat kolmivuotisen sopimuksen (2022–2024), jonka ansiosta sopimukseen osallistuvat organisaatiot saavat muun muassa alennusta Frontiersin kirjoittajamaksuista. Sopimus on ensimmäinen FinELibin ja täysin avoimen lehtikustantajan välillä solmittu sopimus.  

”Yhteistyön lisääminen täysin avointen julkaisijoiden kanssa on tärkeää avoimeen julkaisemiseen siirryttäessä. Frontiersin kanssa solmittu sopimus on linjassa myös suomalaisen tutkimusyhteisön laatiman avoimen saatavuuden linjauksen kanssa.” toteaa palvelupäällikkö Arja Tuuliniemi Kansalliskirjaston FinELib-yksiköstä. 

Lue lisää FinELibin sivuilta

Kuusi organisaatiota mukaan rahoittamaan julkaisualusta arXivia 

FinELib on solminut kolmivuotisen (2022–2024) sopimuksen myös julkaisalusta arXivin kanssa. Sopimuksen myötä kuusi uutta suomalaista yliopistoa sitoutuu rahoittamaan arXivia. Cornellin yliopiston ylläpitämä arXiv –palvelu perustettiin vuonna 1991 ja sieltä löytyy nykyisellään jo yli kaksi miljoonaa tieteellistä artikkelia. Vuosien saatossa arXivista on muodostunut liki korvaamaton resurssi etenkin matematiikkaa ja sen lähitieteitä edustaville tutkijoile. Lisätietoja sopimuksesta FinELibin sivuilla

FinELib on suomalaisten korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen konsortio, joka edistää e-aineistojen saatavuutta ja avointa julkaisemista. Lehtineuvotteluissa FinELib-konsortion keskeinen tavoite on tiedejulkaisujen välitön avoin julkaiseminen. 

Lisätietoja:  

FinELibin verkkosivut 

FinELibin palvelusähköposti: finelib@helsinki.fi