FinELib neuvottelee avoimuudesta kansainvälisten kustantajien kanssa

Tiedon avoin saatavuus on tärkeä tavoite Suomessa ja monissa muissa Euroopan maissa. FinELib-konsortio on strategiassaan nostanut avoimen saatavuuden yhdeksi konsortion tärkeimmistä päämääristä vuosille 2016 - 2020.

Tiedeyhteisön julkisilla varoilla tuottamien tieteen tulosten tulisi olla kaikkien saatavilla ilman lisämaksua. Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset maksavat kuitenkin korkeita tilausmaksuja kansainvälisille kustantajille saadakseen pääsyn artikkeleihin, joita tutkijat julkaisevat maksullisissa tieteellisissä lehdissä. Lisäksi tutkijoiden on maksettava kustantajille merkittäviä summia, jos he haluavat julkaista artikkelinsa avoimina julkaisuina (ns. Open Access -julkaiseminen). FinELib haluaa muutosta nykyiseen malliin, jossa kustantajat voivat rahastaa samoista tutkijoiden kirjoittamista artikkeleista sekä tilaus- että julkaisumaksuja.

Miten FinELib edistää avoimuutta

FinELib-konsortio neuvottelee vuosittain kustantajien kanssa sopimuksia, joilla taataan konsortion jäsenille pääsy maksullisiin tieteellisiin julkaisuihin. Vuodesta 2016 lähtien FinELibin tavoitteena neuvotteluissa on tieteellisten julkaisujen käytön lisäksi mahdollistaa suomalaisille tutkijoille oikeus julkaista artikkelinsa avoimina julkaisuina ilman lisämaksua.

Joissakin maissa on jo usean vuoden kokemus Open Access-neuvotteluista kustantajien kanssa, toiset ovat vasta heränneet tähän mahdollisuuteen. Yhteistä on kuitenkin se, että kustantajaneuvottelut nähdään tapana siirtyä isossa mittakaavassa avoimeen julkaisemiseen. Avointa julkaisemista aktiivisesti tutkinut Max Planck Digital Library on laskenut, että globaali siirtyminen tilauslehtimallista avoimeen julkaisemiseen on mahdollista ilman lisämaksuja, sillä nykyisillä tilausmaksulla voidaan kattaa avoimen julkaisemisen kulut.

Tutkijoiden tuki

Tutkijat ovat sekä tieteellisten artikkeleiden tuottajia että kuluttajia ja siksi tieteellistä julkaisemista täytyy kehittää tutkijoiden etujen mukaisesti. Suomalaiset tutkijat ovat ilmaisseet vahvan tukensa FinELibin neuvotteluille mm. julkaisemalla 2016 Tiedonhinta-kannanoton ja käynnistämällä kesäkuussa 2017 No deal no review -boikotin.

Miten kustantajat ovat vastanneet

Monet kansainväliset kustantajat ilmoittavat tukevansa avointa julkaisemista. Valitettavasti joillekin kustantajille avoin julkaiseminen näyttää merkitsevän kuitenkin vain uutta tapaa kerätä tuottoja tiedeyhteisön kustannuksella. Yksi kiivaimmin tilaus- ja Open Access -mallien yhdistämistä vastustavista kustantajista on laajaa tieteellistä lehtipakettia kustantava Elsevier. Ilahduttavaa on kuitenkin se, että monet kustantajat ovat vähitellen alkaneet kuunnella tiedeyhteisöä ja kehittävät malleja, joiden avulla voidaan aidosti siirtyä kaikille avoimiin tiedejulkaisuihin – ja mikä tärkeintä ilman huimia lisämaksuja.

FinELibin neuvottelutilanne

FinELib-konsortio aloitti viime vuonna neuvottelut kansainvälisten kustantajien kanssa siitä, miten suomalaiset tutkijat voisivat julkaista artikkelinsa avoimina kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä. Kahden kustantajan kanssa päästiin sopimuksiin, jotka tarjoavat avoimelle julkaisemiselle tavallista edullisemmat ehdot. Viiden kustantajan kanssa neuvotteluja jatketaan tänä vuonna. Tavoitteena on solmia sopimukset, joilla siirrytään kohti avointa julkaisemista ilman lisäkustannuksia. Avoin julkaiseminen on edellytys sopimuksen solmimiselle.

Kansainvälinen tilanne

Suomen lisäksi monet muutkin maat (mm. Saksa, Ruotsi, Norja, Hollanti, Itävalta, Iso-Britannia) neuvottelevat tai valmistautuvat neuvotteluihin avoimesta julkaisemisesta kansainvälisten tiedekustantajien kanssa. Tulosten saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä työtä. Esimerkiksi MaxPlanck Instituutti on tehnyt jo toistakymmentä vuotta systemaattista työtä tiedejulkaisujen avoimuuden eteen ja nyt työ alkaa kantaa hedelmää. Saksassa DEAL-projekti, jossa tavoitteena on siirtyä täysin avoimeen julkaisemiseen, käy jo toista vuotta neuvotteluja mm. Elsevierin kanssa. Hollannissa järjestelmällinen avoimuuden edistämisvaatimus on saanut monet kustantajat suostumaan uudenlaisiin malleihin. Sitkeä työ ja selkeä viesti muutoksen välttämättömyydestä muuttavat tiedejulkaisemisen maailmaa avoimeksi.

Lisätietoja:
Arja Tuuliniemi, Head of licensing
The National Library of Finland / FinELib
arja.tuuliniemi@helsinki.fi