Fennicassa miljoona tietuetta

Julkaisupäivä
Suomen kansallisbibliografia Fennica saavutti kesällä maagisen miljoonan bibliografisen tietueen rajapyykin.

MISSALE ABOENSE, Turun messukirja, painettiin Lyypekissä Turun hiippakuntaa eli Suomea varten. Se lasketaan Suomen ensimmäiseksi painatteeksi ja on myös Suomen ainoa inkunaabeli, eli kirjapainotaidon alkuajan, 1400-luvun, painotuote.

Kansallisbibliografiaan on kuvailtu vapaakappalelain (Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007) perusteella luovutettu suomalainen kirja- ja lehtituotanto alkaen ensimmäisestä 1488 Suomea varten painetusta kirjasta Missale Aboense.

Tällä hetkellä Fennica sisältää tiedot

  • 830 000 painetusta kirjasta
  • 21 000 verkossa olevasta kirjasta
  • 53 000 kartasta
  • 69 000 painetusta lehdestä
  • 4000 sähköisestä lehdestä
  • 12 000 puheäänitteestä sekä
  • tietoja mm. kansalliskokoelman pienpainateaineistosta
  • julkaisijoiden ilmoittamat ennakkotiedot tulevista julkaisuista sekä tietoja ulkomailla ilmestyneistä kirjoista, joiden tekijä on suomalainen tai jotka koskevat Suomea.

Uusien painettujen kirjojen kuvailutietueita syntyy nykyisin vuosittain noin 12 000, sähköisten kirjojen tietueita noin 2000 ja uusia lehtinimekkeitä noin 500.

Suomalaisen äänitetuotannon ja nuottien kuvailutiedot ovat kansallisdiskografia Violassa.

Lisää tietoa kansallisbibliografiasta ja –diskografiasta on luettavissa Kansallisbibliografiapalvelujen sivuilta.

Molempien tiedot ovat haettavissa hakupalvelu Finnan kautta sekä suoraan omien asiakasliittymiensä kautta.

Fennica

Viola

Kirjoittaja