Hyppää pääsisältöön

Eläketurvakeskuksen julkaisut Finna.fi:hin

Julkaisupäivä

Finnan avulla Eläketurvakeskuksen julkaisut ovat nyt entistä paremmin löydettävissä. Julkaisut tarjoavat luotettavaa ja ajankohtaista tietoa päätöksentekijöille, asiantuntijoille ja kansalaisille.

Finnaan tuotuihin aineistoihin kuuluu mm. tutkimuksia, raportteja ja tilastoja, ja ne antavat luotettavaa ja ajantasaista tietoa eläketurvasta. Julkaisuissa käsitellään esimerkiksi työuria ja eläkkeelle siirtymistä, eläkejärjestelmän rahoituskysymyksiä ja kansalaisten eläkkeisiin liittyviä näkemyksiä.

”Haluamme olla eturintamassa edistämässä tutkimustiedon avointa julkaisemista ja tiedon saatavuutta. Eläkeasiat koskevat kaikkia suomalaisia, ja tutkittu tieto on tärkeää niin päätöksentekijöille, suurelle yleisölle, asiantuntijoille kuin mediallekin, Eläketurvakeskuksen tutkimusosaston osastopäällikkö Susan Kuivalainen toteaa.

Vanhimmat Eläketurvakeskuksen Finnaan tuomat aineistot ovat 1960-luvulta, joten aineistojen avulla on mahdollista tutustua myös eläketurvan historiaan. Finnan kautta löytyvät myös kaikki Työeläke-lehden numerot.

Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin