e-Melinda vie eteenpäin sähköisten aineistojen kuvailua

Julkaisupäivä
eMelinda on ratkaisukeskeinen kehitysohjelma, joka nostaa sähköisten aineistojen kuvailun metatietovaranto Melindassa uudelle tasolle niin määrällisesti kuin myös kehittämällä ohjeistusta ja työkaluja Melinda-ympäristöön kuvailutyön tueksi. Muuntaja tulee! Talkoot käynnissä, osallistu sinäkin ja kuvaile kotimaiset e-aineistot Melindaan.

Metatietovaranto Melinda kehittyy jatkuvasti vastatakseen yhä paremmin kirjastojen muuttuviin tarpeisiin. Keskeisessä roolissa on ratkaisujen löytäminen jatkuvasti lisääntyvien elektronisten aineistojen metatietojen sujuvaan hallintaan. Nykyisellään kirjastot kuvailevat ja muokkaavat e-aineistojen metatietoja runsaasti omissa paikallisjärjestelmissään. Kun kotimaisten sähköisten aineistojen metatiedot kootaan kattavasti yhteen kansalliseen paikkaan, Melindaan, ovat ne eri kirjastojen ja kirjastosektoreiden hyödynnettävissä. Kirjastojen päällekkäinen työ vähenee. Yhdessä kirjastossa tehtyä työtä voivat muut hyödyntää ja päinvastoin.

Muuntaja helpottaa e-aineiston kuvailua

Muuntaja on Melinda-ympäristöön kehitetty ohjelma tietueiden muuntamiseen aineistotyypistä toiseen. Tyypillisesti Muuntajalla voidaan tuottaa e-aineistojen tietueita painetun version tietueista, mutta myös muut eri ilmiasujen väliset muunnokset ovat mahdollisia, esimerkiksi äänikirjan tietueen tuottaminen painetun aineiston kuvailusta. Muuntajasta lisätietoa Melindan talonmiehen tuokiossa 30.11.2017 sekä Melinda-wikissä.

Sähköisten aineistojen ohjeistus ja laadunseuranta

Elektronisten aineistojen kuvailutyön ohjeistusta edistetään yhteistyössä Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän (KUMEA) kanssa. Tästä lisätietoa tulee vuoden 2018 puolella. Melindassa e-aineistojen laatu on talonmiehen tarkkailussa. Voit ilmoittaa esiin tulevista ongelmakohdista Melindan palvelupostiin sähköpostilla: melinda-posti(at)helsinki.fi Systemaattisia virheitä korjataan mahdollisuuksien mukaan massakorjauksilla.

Lisätietoja