E-kirjojen tarjonta kasvaa korkeakoulukirjastoissa

Julkaisupäivä
Kotimaisten e-kirjojen tarjontaa kirjastoissa on viime vuosina edistetty kirjastojen, kustantajien ja e-kirja-alustan toimittajien yhteistyöllä. Lukuvuonna 2015 - 2016 korkeakoulujen käyttöön tuotiin kaikkiaan 250 uutta e-kurssikirjaa.
Kuva
Veikko Somerpuro

Korkeakoulukirjastot ovat Suomessa opiskelijoille poikkeuksellisen merkittävä kurssikirjojen tarjoaja verrattuna moniin muihin maihin. Moni korkeakoulukirjasto haluaa hankkia kurssikirjoja pääasiassa e-kirjoina, mutta ongelmana on, että kotimaisia kurssikirjoja ei ole ollut riittävästi saatavana sähköisessä muodossa.

Kansalliskirjaston koordinoima FinELib-konsortio on vuodesta 2014 alkaen kehittänyt e-kurssikirjoille uudenlaisia lisenssimalleja, joilla kirjapulaa voidaan helpottaa tarjoamalla useille käyttäjille samanaikainen lukuoikeus e-kirjaan.

Pilottijakson aikana lukuvuonna 2015 – 2016 korkeakouluille oli Ellibsin verkkokirjakaupan kautta tarjolla yhteensä 250 uutta e-kurssikirjanimekettä Edita Publishingin, Gaudeamuksen, PS-kustannuksen ja Vastapainon valikoimista. Näitä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen hankkimia kirjoja lainattiin korkeakouluissa lukuvuoden aikana yli 33 000 kertaa.

”E-kirjatarjonnan lisääminen on tuonut ilahduttavaa helpotusta tenttikausiin, jolloin painetut kurssikirjat eivät aina riitä kaikille. Toivottavasti projektin hyvistä kokemuksista rohkaistuneina yhä useampi kustantaja tarjoaa jatkossa e-kurssikirjoja kirjastoille joustavilla käyttöehdoilla”, toteaa tietoasiantuntija Erik Lindgren Turun yliopiston kirjastosta.

Kustantajille pilottihanke tarjosi hyvän mahdollisuuden tehdä yhteistyötä e-kurssikirjojen jakeluketjun eri osapuolten kanssa.

”Yhteistyössä oli helpompaa etsiä ratkaisuja moniin kiperiin kysymyksiin. Oli arvokasta saada palautetta kirjastoilta ja oppilaitoksilta”, summaa Gaudeamuksen kustannusjohtaja Leena Kaakinen.

Pilottihankkeesta huolimatta nykyinen e-kirjatarjonta ei riitä kattamaan kaikkia opettajien ja opiskelijoiden tarpeita. Hankkeessa saatujen myönteisten kokemusten toivotaan kannustavan kustantajia ja muita alan toimijoita tarjoamaan e-kirjoja kirjastoille myös jatkossa.

Lue lisää hankkeesta: Kotimaisia e-kurssikirjoja korkeakouluille – FinELibin pilottiprojektin loppuraportti

FinELib on suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen muodostama konsortio, jonka tehtävä on turvata ja parantaa elektronisten aineistojen saatavuutta jäsenorganisaatioissaan. Kansalliskirjasto vastaa FinELibin toiminnoista.

Lisätietoja:

  • tietoasiantuntija Paula Mikkonen, Kansalliskirjasto, puh. 050 464 1794, paula.mikkonen(at)helsinki.fi
  • tietoasiantuntija Iina Peltonen, Kansalliskirjasto, puh. 050 311 2473, iina.peltonen(at)helsinki.fi
  • palvelupäällikkö Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto, puh. 050 570 6584, arja.tuuliniemi(at)helsinki.fi