Annifin käyttö laajenee – käytössä nyt myös Ylellä

Julkaisupäivä

Annif on Kansalliskirjastolla kehitetty ohjelmisto tekstiaineistojen automaattiseen sisällönkuvailuun. Viimeisimpänä Annif-käyttäjien joukkoon on liittynyt Yle, joka hyödyntää Annifia artikkelisisältöjen koneavusteisessa asiasanoittamisessa. Annif-työkalu ja siihen perustuva Finto AI herättävät kiinnostusta myös kansainvälisesti.

Annif ja FintoAI

Suomessa Annif ja Finto AI ovat käytössä laajasti muun muassa korkeakoulujen julkaisuarkistoissa. Kun opiskelija vie opinnäytetyönsä Finto AI:ta hyödyntävään julkaisuarkistoon, hän saa nähtäväkseen Annifin ehdottamat asiasanat ja voi halutessaan poistaa tai lisätä niitä. Lopulliset asiasanat lyö lukkoon kirjastovirkailija tarkistuksen jälkeen.

Annif apuna niin artikkelien kuin museoaineistojen kuvailussakin

Marraskuun lopussa myös Yle ilmoitti ottavansa käyttöön oman Annif-asennuksensa, joka on koulutettu Ylen omilla suomen- ja ruotsinkielisillä artikkeleilla. Käytettävä sanasto on Ylen oma; se perustuu KOKO-ontologiaan ja Wikidataan. Jatkossa Ylen sisällöntuottajat voivat valita tekstisisällöilleen haluamansa asiasanat Annifin automaattisesti tuotetuista ehdotuksista. Ylellä Annif uudelleenkoulutetaan ja päivitetään sanaston osalta viikottain. Annif korvaa Ylen aiemmin käyttämän kaupallisen Leiki-työkalun.

Muita Annifia ja Finto AI:ta hyödyntäviä tahoja Suomessa ovat muun muassa kirja-alalle logistiikka-, hankinta-, ja digitaalisia palveluja tuottava Kirjavälitys Oy, joka käyttää Annifia julkaisemattomien kirjojen asiasanoitukseen hyödyntäen kustantajan markkinointi- tai esittelytekstejä. Myös museoiden kokoelmanhallintaohjelma Collectessa on otettu käyttöön Finto AI -integraatio. Collecten kautta kuvaillaan museoaineistoa, ja nyt kuvailija saa tähän työnsä tueksi Yleiseen suomalaiseen ontologiaan (YSO) perustuvia ehdotuksia Finto AI:lta.

Annif kiinnostaa myös maailmalla: Saksan kansalliskirjastossa tuotantokäyttöön 2022

Annif on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta ja esimerkiksi Hollannin kansalliskirjastolla on kehitetty omaa Annifiin perustuvaa työkalua automaattisen luokittelun avuksi. Myös ranskalaisessa Dissem.in-palvelussa käytetään Annifia. Dissem.in-palvelun kautta tutkija tai muu tieteellisen julkaisun kirjoittaja voi tarkistaa, onko hänen julkaisunsa vapaasti saatavilla (open access). Palvelu myös tarvittaessa ehdottaa vapaan julkaisemisen kanavia kirjoittajalle ja auttaa julkaisussa.

Saksan kansalliskirjasto (Deutsche Nationalbibliothek, DNB) sekä Saksan taloustieteen instituutti (Leibniz Information Centre for Economics, ZBW) ovat tehneet kokeita Annifilla ja suunnittelevat sen käyttöä. Saksan kansalliskirjastossa valmistellaan Annifin tuotantokäyttöä maaliskuusta 2022 alkaen siten, että Annif korvaa nykyisin käytössä olevan, kaupallisen Averbis-työkalun. ZBW:n asiantuntijat ovat myös osallistuneet Annifin kehitystyöhön.

Vuonna 2022 Annifin ja Finto AI:n osalta on suunnitteilla mm. automaattisen YKL-luokituksen ja kaunokirjallisen aineiston automaattisen sisällönkuvailun kehittämistä sekä Annifin ja Finto AI:n teknistä kehitystä tiiviissä yhteistyössä eri alojen organisaatioiden kanssa.

Lisätietoja:

Annif ja automaattinen kuvailu -wikisivu
 

Lue lisää aiheesta: