Vuosikertomus 2020 - kohokohtia ja avainlukuja kuluneesta toimintavuodesta

Julkaisupäivä

Kuluneena vuonna katseet suuntautuivat jo pitkälle tulevaisuuteen, kun Kansalliskirjaston strategia 2021-2030 valmistui ja neuvottelut rahoituksesta opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa loivat pohjaa tulevien vuosien työlle.

Koronasta huolimatta Kansalliskirjastolla oli erittäin menestyksekäs toimintavuosi. Palveluissa saavutettiin useita tärkeitä kehitysaskelia, ja sekä digitaalisten palveluiden että aineistojen käyttö kasvoivat huomattavasti. Koulutusten ja tapahtumien saralla tehtiin uusia avauksia toiminnan siirtyessä kokonaan verkkoon. 

Kansalliskirjaston vuosikertomus 2020 julkaisuarkisto Doriassa.