Tilastot

Kokoamme monenlaisia tilastoja toiminnastamme ja koordinoimme myös valtakunnallisesti tieteellisten kirjastojen yhteistilastoja. Tälle sivulle on valikoitu keskeisimmät ja laajimmat tilastokokonaisuudet, joista saa lisätietoa kunkin tilastokokonaisuuden omilta sivuilta alla olevien linkitysten kautta.

Sisällysluettelo

Kotimaisen julkaisutuotannon vuositilastot

Kotimaisen julkaisutuotannon vuositilastot perustuvat painotuotteiden ja tallenteiden osalta vapaakappalekartuntaan. Tilastot julkaistaan Tilastokeskuksen sekä Unescon tilastollisissa vuosikirjoissa.

Tilastot löydät Julkaisu- ja kartuntatilastot -sivulta.

FinELib-konsortion tilastot

FinELib on konsortio joka muodostuu suomalaisista yliopistoista, ammattikorkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja yleisistä kirjastoista. Kansalliskirjasto vastaa FinELibin toiminnasta ja sen kehittämisestä.

Kansalliskirjasto kokoaa FinELib-aineistojen käyttöluvut sektoreittain konsortion tietokantaan sekä ylläpitää tietoja e-aineistojen määristä.

Lisätietoa: FinELib: Käyttötilastot ja tunnusluvut (asiakaswiki) »

Digitointitoiminnan tilastot

Kansalliskirjasto digitoi laajasti kulttuuriperintöaineistojaan. Digitoitavaan aineistoon kuuluvat sanoma- ja aikakauslehdet, kirjat, pienpainatteet sekä ääniteaineistot. Aineistoja digitoidaan sekä niiden säilymisen että saavutettavuuden parantamiseksi. Tutustu digitoituihin aineistoihin ja niiden määriin digi.kansalliskirjasto.fi -palvelussa.

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto

Kansalliskirjaston tuki yhteiselle tilastoinnille on päättynyt. Viimeinen tieteellisten kirjastojen yhteistilasto julkaistiin toukokuussa 2021.

Lisätietoa: Tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta (KITT)