Tilastot

Kokoamme monenlaisia tilastoja toiminnastamme ja koordinoimme myös valtakunnallisesti tieteellisten kirjastojen yhteistilastoja. Tälle sivulle on valikoitu keskeisimmät ja laajimmat tilastokokonaisuudet, joista saa lisätietoa kunkin tilastokokonaisuuden omilta sivuilta alla olevien linkitysten kautta.

Sisällysluettelo

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto

Kansalliskirjasto ylläpitää ja kehittää Tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokantaa (KITT), jossa julkaistaan Suomen tieteellisten kirjastojen vuosittaiset tilastot kansainvälisen ISO 2789 kirjastotilastostandardin mukaisesti. Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto antaa kokonaiskuvan Suomen tieteellisten kirjastojen voimavaroista, kokoelmista ja palveluista.

Lisätietoa: Tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta (KITT)

Kotimaisen julkaisutuotannon vuositilastot

Kotimaisen julkaisutuotannon vuositilastot perustuvat painotuotteiden ja tallenteiden osalta vapaakappalekartuntaan. Tilastot julkaistaan Tilastokeskuksen sekä Unescon tilastollisissa vuosikirjoissa.

Tilastot löydät Julkaisu- ja kartuntatilastot -sivulta.

FinELib-konsortion tilastot

FinELib on konsortio joka muodostuu suomalaisista yliopistoista, ammattikorkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja yleisistä kirjastoista. Kansalliskirjasto vastaa FinELibin toiminnasta ja sen kehittämisestä.

Kansalliskirjasto kokoaa FinELib-aineistojen käyttöluvut sektoreittain konsortion tietokantaan sekä ylläpitää tietoja e-aineistojen määristä.

Lisätietoa: FinELib: Käyttötilastot ja tunnusluvut (asiakaswiki) »

Digitointitoiminnan tilastot

Kansalliskirjasto digitoi laajasti kulttuuriperintöaineistojaan. Digitoitavaan aineistoon kuuluvat sanoma- ja aikakauslehdet, kirjat, pienpainatteet sekä ääniteaineistot. Aineistoja digitoidaan sekä niiden säilymisen että saavutettavuuden parantamiseksi. Tutustu digitoituihin aineistoihin ja niiden määriin digi.kansalliskirjasto.fi -palvelussa.