Organisaatio

Tutkimuskirjasto

Tutkimuskirjaston palvelut suuntautuvat tutkijoille, opiskelijoille ja kaikille Kansalliskirjaston aineistoista kiinnostuneille.

  • Tuemme tutkimusta, opetusta ja kansalaisten tiedonsaantia tarjoamalla Kansalliskirjaston aineistot asiakkaiden käyttöön sekä paikallisesti että verkkopalveluissa.
  • Vastaamme humanistista tutkimusta tukevan kokoelman, Slaavilaisen kirjaston, erikoiskokoelmien ja käsikirjoituskokoelman sekä kulttuuriaineistolain (1433/2007) perusteella muodostuvan kansalliskokoelman ja äänitearkiston kartuttamisesta ja säilyttämisestä.
  • Digitoimme kansalliskokoelman ja äänitearkiston aineistoa kokoelmien säilyvyyden ja käytön edistämiseksi. Tuomme digitoidut aineistot avoimeen asiakaskäyttöön tekijänoikeuslain ja sopimusten sallimissa rajoissa.
  • Toimimme yhteistyössä tutkijoiden, tutkimushankkeiden ja -rahoittajien kanssa tavoitteenamme varmista kattavat ja helppokäyttöiset tietovarannot tutkimuksen tarpeisiin.
  • Osallistumme vapaakappaletoimintaan sekä kulttuuriperinnön säilyttämiseen, tutkimukseen ja digitointiin liittyviin kansallisiin ja kansainvälisiin kehittämishankkeisiin.

Kirjastoverkkopalvelut

Kirjastoverkkopalvelut on kirjastoille ja muille julkishallinnon organisaatioille suunnattu palvelukokonaisuus.

  • Kehitämme avointa tiedonsaantia yhteiskunnassa sekä edistämme aineistojen saatavuutta, käytettävyyttä ja uudelleenkäyttöä.
  • Vastaamme kansallisella tasolla kirjastoverkon yhteisten palvelujen ja infrastruktuurin strategisesta kehittämisestä. Toimimme tiiviissä yhteistyössä kirjastoverkon ja muiden sidosryhmiemme kanssa.
  • Vastaamme kansallisbibliografiatoiminnasta sekä ylläpitää ja kehittää kansallisia kuvailusääntöjä, sanastoja ja tunnisteita.
  • Vastaamme digitaalisen kirjaston palvelu- ja työympäristön kehittämisestä.