Kestävä kehitys Kansalliskirjastossa

Kestävän kehityksen periaatteet näkyvät toiminnassamme ja palvelujemme kehittämisessä. Vuonna 2021 julkaistu Rohkeasti kestävään muutokseen -ohjelma taustoittaa Kansalliskirjaston näkökulmaa kestävään kehitykseen sekä esittelee tavoitteet ja etenemissuunnitelman.

Sisällysluettelo

Kestävyyden eetos on Kansalliskirjaston toiminnan ytimessä. Vastaisuudessa haluamme kehittää toimintaamme ja palvelujamme yhä kestävämpään suuntaan, turvata kaikille pääsyn tiedon, kulttuurin ja sivistyksen lähteille sekä saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä.

Kimmo Tuominen, Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitaja

  Kestävä kehitys Kansalliskirjastossa

  YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, Agenda 2030.

  YK:n kestävän kehityksen tavoitteet toimivat pohjana suunnittelulle

  "YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Ohjelman kantava periaate on, että ketään ei jätetä kehityksessä jälkeen." Lue lisää Suomen YK-liiton verkkosivuilta.
  YK:n tavoiteohjelman 17 tavoitetta toimivat pohjana Kansalliskirjaston kestävän kehityksen ohjelman suunnittelussa.

  Kansalliskirjaston perustoiminta tukee erinomaisesti kestävän kehityksen periaatteita

  Toimintamme tukee jo lähtökohtaisesti monia kestävän kehityksen tavoitteita kulttuurisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmista.

  • Toimintamme juuret ulottuvat vuoteen 1640, josta lähtien olemme tallentaneet julkaistua kulttuuriperintöä ja asettaneet sitä käytettäväksi. Tämä vähentää muiden organisaatioiden tarvetta säilyttämiseen, digitointiin ja saataville asettamiseen.
  • Toimintamme tukee mahdollisimman tasa-arvoista pääsyä aineistoihin.
  • Edistämme avointa tiedettä.
  • Digitaaliset palvelumme ovat kaikkien käytettävissä, esim. Kansalliskirjaston hakupalveluFinna.fi sekä digi.kansalliskirjasto.fi.

  Tutustu Kestävän kehityksen ohjelmaamme (pdf):

  Hiilijalanjäljen selvitystyö

  Kansalliskirjaston hiilijalanjälki: Raportti vuoden 2019 hiilijalanjäljen selvittämisestä

  Ensimmäinen selvitys Kansalliskirjaston hiilijalanjäljestä julkaistiin toukokuussa 2023. Selvityksessä tehdyn laskelman mukaan kirjaston päästöjen kokonaisluku vuonna 2019 oli 1 018 tCO2ekv. Päästöistä kaksi kolmasosaa syntyy kiinteistöjen energian käytöstä. Toiseksi eniten eli noin 21 % päästöistä syntyy hankinnoista, jotka ovat pääsääntöisesti ICT-palveluiden ja kirjastoaineiston hankintoja. Lukuun eivät sisälly kirjaston itse tuottamien digitaalisten palveluiden ja digitoinnin tuottamat päästöt.

  Raportti on luettavissa julkaisuarkisto Doriassa.
  Uutinen Kansalliskirjaston verkkosivuilla.

  Kestävyys ja vastuullisuus Helsingin yliopistossa

  Kansalliskirjasto on osa Helsingin yliopistoa. Yliopisto linjaa strategiassaan, että se haluaa olla kestävyyden ja vastuullisuuden edelläkävijä. Pitkän ajan tavoitteena on integroida kestävyys ja vastuullisuus osaksi kaikkea yliopiston toimintaa.

  Seuraa Helsingin yliopiston uutisia kestävän kehityksen teemoihin liittyen:

  Yhteistyö kulttuuriperintöorganisaatioiden kanssa

  Kansalliskirjastolla on mahdollisuus toimia kulttuuriperintökentän kestävyystyön tukijana sektorirajat ylittäen: edistämme eri toimijoiden yhteistyötä, vuoropuhelua ja rohkeaa kokeilemista parhaiden ratkaisujen etsinnässä.

  Poimintoja muilta kulttuuriperintöalan toimijoilta:

  Yhteystiedot

  Susanna Eklund
  palvelusuunnittelija
  Finna-palvelut
  Kansalliskirjasto