Kestävä kehitys Kansalliskirjastossa

Kestävän kehityksen periaatteet näkyvät toiminnassamme ja palvelujemme kehittämisessä. Vuonna 2021 julkaistu Rohkeasti kestävään muutokseen -ohjelma taustoittaa Kansalliskirjaston näkökulmaa kestävään kehitykseen sekä esittelee tavoitteet ja etenemissuunnitelman.

Sisällysluettelo

Kestävyyden eetos on Kansalliskirjaston toiminnan ytimessä. Vastaisuudessa haluamme kehittää toimintaamme ja palvelujamme yhä kestävämpään suuntaan, turvata kaikille pääsyn tiedon, kulttuurin ja sivistyksen lähteille sekä saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä.

Kimmo Tuominen, Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitaja

Kestävä kehitys Kansalliskirjastossa

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet toimivat pohjana suunnittelulle

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Ohjelman kantava periaate on, että ketään ei jätetä kehityksessä jälkeen. Lue lisää Suomen YK-liiton sivuilta. YK:n tavoiteohjelma on toiminut pohjana Kansalliskirjaston kestävän kehityksen suunnittelutyössä.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, Agenda 2030.
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (eng. Sustainable Development GoalsSDGs), Agenda 2030. Lähde: YK-liitto

Kansalliskirjaston perustoiminta tukee erinomaisesti kestävän kehityksen periaatteita

Toimintamme tukee jo lähtökohtaisesti monia kestävän kehityksen tavoitteita kulttuurisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmista.

  • Toimintamme juuret ulottuvat vuoteen 1640, josta lähtien olemme tallentaneet julkaistua kulttuuriperintöä ja asettaneet sitä käytettäväksi. Tämä vähentää muiden organisaatioiden tarvetta säilyttämiseen, digitointiin ja saataville asettamiseen.
  • Toimintamme tukee mahdollisimman tasa-arvoista pääsyä aineistoihin.
  • Edistämme avointa tiedettä.
  • Digitaaliset palvelumme ovat kaikkien käytettävissä, esim. Kansalliskirjaston hakupalvelu, Finna.fi sekä digi.kansalliskirjasto.fi.

Tutustu Kestävän kehityksen ohjelmaamme (pdf):

Kestävyys ja vastuullisuus Helsingin yliopistossa

Kansalliskirjasto on osa Helsingin yliopistoa. Yliopisto linjaa strategiassaan, että se haluaa olla kestävyyden ja vastuullisuuden edelläkävijä. Pitkän ajan tavoitteena on integroida kestävyys ja vastuullisuus osaksi kaikkea yliopiston toimintaa.

Seuraa Helsingin yliopiston uutisia kestävän kehityksen teemoihin liittyen:

Yhteistyö kulttuuriperintöorganisaatioiden kanssa

Kansalliskirjastolla on mahdollisuus toimia kulttuuriperintökentän kestävyystyön tukijana sektorirajat ylittäen: edistämme eri toimijoiden yhteistyötä, vuoropuhelua ja rohkeaa kokeilemista parhaiden ratkaisujen etsinnässä.

Poimintoja muilta kulttuuriperintöalan toimijoilta:

Yhteystiedot

Susanna Eklund
palvelusuunnittelija
Finna-palvelut
Kansalliskirjasto