Kansalliskirjasto työnantajana

Monialaisena asiantuntijaorganisaationa Kansalliskirjasto tarjoaa näköalapaikan kehittymishaluiselle osaajalle. Useimmissa tehtävissämme toimivilla on kirjasto- ja informaatioalan, tietojenkäsittelyn tai humanistisen alan koulutustausta.

Sisällysluettelo

Arvomme

Kansalliskirjastossa on vahvat perinteet henkilöstön  osaamisen kehittämiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Kansalliskirjastolaiset kokevat, että työpaikkansa vahvuuksia ovat haasteelliset ja mielekkäät työtehtävät, motivoitunut henkilökunta ja mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan.

  • Olemme ammattitaitoisia ja kehitymme
  • Teemme yhdessä
  • Toimimme avoimesti ja luotettavasti
  • Kulttuuriperintömme on aina läsnä
  • Edistämme tiedon saatavuutta

Työajat ja palkkaus

Kansalliskirjastossa vallitsee myönteinen kulttuuri sovittaa yhteen työntekijän yksilöllinen elämäntilanne ja työnantajan tarpeet. Kansalliskirjaston tehtävissä noudatetaan liukuvaa työaikaa.

Vähintään vuoden yliopiston palveluksessa olleella vuosilomaa kertyy vuoden aikana 30 päivää, eli 6 viikkoa. Vähintään 15 vuotta palvelussuhteessa olleilla henkilöillä lomaa kertyy vuoden aikana 38 päivää.

Palkkaus perustuu Yliopistojen palkkausjärjestelmään (YPJ), jonka mukaisesti tehtävälle määritellään vaativuustaso ja työntekijälle henkilökohtaisen suoriutumisen taso.  Henkilökohtaisen suoriutumisen tasoon perustuva lisä on 4–46,3 % tehtävän vaativuustason mukaisesta palkasta. Henkilökohtaista suoriutumista arvioidaan säännöllisesti joka toinen vuosi käytävissä arviointikeskusteluissa.

Osaamisen kehittäminen

Kansalliskirjasto kehittää aktiivisesti työyhteisöään ja tukee henkilöstönsä osaamista. Helsingin yliopiston henkilöstölle on tarjolla runsaasti henkilöstökoulutusta erilaisista aihepiireistä.

Jatkuvan substanssiosaamisen kehittämisen lisäksi strategisena tavoitteena on vahvistaa erityisesti kansainvälisyys-, viestintä-, verkosto-, johtamis- ja talousosaamista sekä työyhteisötaitoja.

Harjoittelupaikat

Kansalliskirjaston tarjoamat harjoittelupaikat kohdentuvat pääasiassa humanistisille ja tietojenkäsittelytieteen aloille.

Harjoittelupaikkoja voi tiedustella osoitteesta: kansalliskirjasto@helsinki.fi.

Opinnäytetyöt

Tarjoamme opinnäytetöiden tekijöille ajankohtaisia tutkimusaiheita, asiantuntija-apua, tutkimusaineistoja sekä tarvittaessa työtilat Kansalliskirjastosta.

Tutkimusaiheemme liittyvät pääsääntöisesti kirjastoille tarjottavien keskitettyjen palvelujen eli kansallisten kirjastoverkkopalvelujen kehittämiseen.

  • Tarjolla on kirjasto- ja informaatioalan ohella myös tietojenkäsittelyn ja taloushallinnon opiskelijoille soveltuvia aiheita
  • Opinnäytetyö on mahdollista tehdä toimeksiantona joko apurahalla tai työsuhteessa
  • Opinnäytetöiden toimeksiannoista sovitaan tapauskohtaisesti ja rahoitus riippuu toimintayksikön tai hankkeen tarpeesta ja tilanteesta
  • Aiheiden lisäksi Kansalliskirjasto tarjoaa opinnäytetyöhön soveltuvia tilastollisia aineistoja. Kirjastojen kansallisten käyttäjäkyselyjen aineistot voi saada hakemuksesta käyttöön. Kansallisen elektronisen kirjaston FinELibin tutkijakyselyn data on haettavissa Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta». Myös Tieteellisten kirjastojen tilastotietokantaan (KITT) talletettua dataa voi hyödyntää tutkimustyössä.
  • Mahdollisuuksien mukaan voidaan tarjota myös asiantuntija-apua aiheen suunnittelussa

Yhteydenotot osoitteeseen: hr-erla@helsinki.fi

Avoimet työpaikat

Kirjastosihteeri
Hae paikkaa viimeistään 5.6.2022.
Lisätiedot ja hakuohjeet Helsingin yliopiston rekrytointisivuilla.

Kansalliskirjaston avoimet työpaikat ilmoitetaan Helsingin yliopiston sivuilla (helsinki.fi).