Töihin Kansalliskirjastoon

Kansalliskirjasto on monialainen asiantuntijaorganisaatio ja tarjoamme näköalapaikan kehittymishaluisille osaajille. Useimmissa tehtävissämme toimivilla on kirjasto- ja informaatioalan, tietojenkäsittelyn tai humanistisen alan koulutustausta.

Sisällysluettelo

Avoimet työpaikat

Kuvituskuva

Siviilipalveluspaikka kirjaston asiakaspalvelussa
Palvelus alkaa aikaisintaan 21.8.2023.
Lisätiedot Siviilipalveluspaikat-verkkosivuilla.

Kansalliskirjaston avoimet työpaikat ilmoitetaan Helsingin yliopiston sivuilla (helsinki.fi).

Kansalliskirjasto

Ota tilastoevästeet käyttöön upotetun YouTube-videon näyttämiseksi
Following frame contains a video

Toiminnan kulmakivet

Kuvituskuva

Kansalliskirjaston toiminnan kulmakivet on määritelty kirjaston strategiassa 2021-2030.

Avoimuus
Avoimuuden periaate ohjaa toimintaa ja palveluiden kehittämistä. Sitä
toteutetaan jakamalla ja vastaanottamalla ideoita avoimesti ja rohkeasti sekä tukemalla
avointa tiedettä. Kirjaston toimintakulttuuri on avoin.


Uudistuminen
Uudistumisella kehitämme palveluiden laatua, vaikuttavuutta,
asiakaslähtöisyyttä ja tasavertaisuutta. Edistämme uteliaisuutta arvostavaa
toimintakulttuuria. Uudistumista tukee aktiivinen yhteistyö kansallisissa ja kansainvälisissä
verkostoissa ja sitä ohjaavat vastuullisuuden, avoimuuden ja kestävän kehityksen
periaatteet.


Sivistys
Toimimme kulttuurinkantajana, sivistyksen selkärankana vakaasti tiedon puolella.
Sivistys kuuluu kaikille, hyvinä ja huonoina aikoina, myös polarisoituvassa maailmassa.
Johtotähtinä ovat tasa-arvoinen tiedonsaanti, koulutus- ja tutkimusedellytysten tukeminen
sekä eettisen, luotettavan ja tutkitun tiedon välittäminen.

Työajat ja palkkaus

Kuvituskuva.

Kansalliskirjastossa on myönteinen kulttuuri sovittaa yhteen työntekijän yksilöllinen elämäntilanne ja työnantajan tarpeet. Työssä noudatetaan liukuvaa työaikaa.

Vähintään vuoden yliopiston palveluksessa olleella vuosilomaa kertyy vuoden aikana 30 päivää, eli 6 viikkoa. Vähintään 15 vuotta palvelussuhteessa olleilla henkilöillä lomaa kertyy vuoden aikana 38 päivää.

Palkkaus perustuu Yliopistojen palkkausjärjestelmään (YPJ), jonka mukaisesti tehtävälle määritellään vaativuustaso ja työntekijälle henkilökohtaisen suoriutumisen taso. Henkilökohtaista suoriutumista arvioidaan säännöllisesti joka toinen vuosi käytävissä arviointikeskusteluissa.

Lue lisää Helsingin yliopistosta työnantajana

Henkilöstöedut

Henkilö sitoo urheilukenkiään

Kansalliskirjastolaisten työnantaja on Helsingin yliopisto. Henkilöstön hyvinvointi on yliopistolla tärkeä asia ja siihen panostetaan paljon. Meillä autetaan jokaista onnistumaan ja viihtymään työssään. Helsingin yliopisto on perheystävällinen työnantaja ja tarjoaa paljon mahdollisuuksia joustavaan työskentelyyn.

Erityisiä henkilöstöetuja ovat mm. kattava henkilöstökoulutus, hyvä työterveyshuolto sekä ateriaetu ja liikuntaetu.

Lue lisää Helsingin yliopiston henkilöstöeduista

Vastuullisuus

kättely

Työnantajamme Helsingin yliopisto haluaa olla työntekijöillensä vastuullinen työnantaja ja paras mahdollinen työpaikka, jossa henkilöstö voi hyvin ja saa tehdä merkityksellistä työtä. Kansalliskirjastossa toteutamme tätä tavoitetta panostamalla mm. osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin. Helsingin yliopisto on sitoutunut toimimaan vastuullisesti kaikkia työntekijöitään kohtaan.

Lue lisää:

Helsingin yliopisto: vastuullinen ja houkutteleva työnantaja

Kansalliskirjaston kestävän kehityksen ohjelma:
Rohkeasti kestävään muutokseen - Kestävä kehitys Kansalliskirjastossa 2021-2030

Harjoittelupaikat ja opinnäytetyöt

Kuvituskuva

Harjoittelupaikat

Kansalliskirjaston tarjoamat harjoittelupaikat kohdentuvat pääasiassa humanistisille ja tietojenkäsittelytieteen aloille.
Harjoittelupaikkoja voit tiedustella osoitteesta kansalliskirjasto@helsinki.fi.

Opinnäytetyöt

Tarjoamme opinnäytetöiden tekijöille ajankohtaisia tutkimusaiheita, asiantuntija-apua, tutkimusaineistoja sekä tarvittaessa työtilat Kansalliskirjastosta.

Tutkimusaiheemme liittyvät pääsääntöisesti kirjastoille tarjottavien keskitettyjen palvelujen eli kansallisten kirjastoverkkopalvelujen kehittämiseen.

  • Tarjolla on kirjasto- ja informaatioalan ohella myös tietojenkäsittelyn ja taloushallinnon opiskelijoille soveltuvia aiheita.
  • Opinnäytetyö on mahdollista tehdä toimeksiantona joko apurahalla tai työsuhteessa.
  • Opinnäytetöiden toimeksiannoista sovitaan tapauskohtaisesti ja rahoitus riippuu toimintayksikön tai hankkeen tarpeesta ja tilanteesta.
  • Aiheiden lisäksi Kansalliskirjasto tarjoaa opinnäytetyöhön soveltuvia tilastollisia aineistoja. Kirjastojen kansallisten käyttäjäkyselyjen aineistot voi saada hakemuksesta käyttöön. Kansallisen elektronisen kirjaston FinELibin tutkijakyselyn data on haettavissa Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta. Myös Tieteellisten kirjastojen tilastotietokantaan (KITT) talletettua dataa voi hyödyntää tutkimustyössä.
  • Mahdollisuuksien mukaan voidaan tarjota myös asiantuntija-apua aiheen suunnittelussa.

Yhteydenotot osoitteeseen kansalliskirjasto@helsinki.fi.

Työntekijätarinoita

Ota tilastoevästeet käyttöön upotetun YouTube-videon näyttämiseksi
Following frame contains a video

 

Ota tilastoevästeet käyttöön upotetun YouTube-videon näyttämiseksi
Following frame contains a video