Johtokunta

Kansalliskirjastolla on johtokunta, jonka asemasta ja tehtävästä säädetään asetuksella.

Johtokunnan tehtävät

Kansalliskirjaston johtokunta tekee esityksen kirjaston johtosäännöksi ja talousarvioksi Helsingin yliopistolle. Johtokunta vahvistaa kirjaston toiminta- ja taloussuunnitelman ja ratkaisee muut kirjaston toiminnan kannalta laajakantoiset asiat.

Lisätietoja:

Valtioneuvoston asetus yliopistoista 770/2009, 10 § (Finlex.fi)»

Johtokunnan jäsenet /Styrelsemedlemmar /Board Members

Johtokunnassa on enintään 13 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Helsingin yliopiston hallitus nimittää johtokunnan jäsenet ja varajäsenet sekä jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtajan.

Opetusministeriö tekee Helsingin yliopiston hallitukselle esityksen ministeriötä ja kirjastoja edustavista jäsenistä ja heidän varajäsenistään kirjastoja kuultuaan. Helsingin yliopiston ehdotuksesta hallitus nimittää johtokuntaan yhtä monta jäsentä ja heidän varajäsentään kuin opetusministeriön ehdotuksessa on. Lisäksi johtokuntaan nimitetään enintään kolme jäsentä ja heille varajäsenet opetusministeriön ja Helsingin yliopiston yhteisen ehdotuksen perusteella.

Johtokunnan toimikausi on nelivuotinen, 1.4.2018 - 31.3.2022. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajat nimetään kaudeksi 1.4.2018 - 31.3.2020.

Kansalliskirjaston johtokunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ovat:

Johtokunnan puheenjohtaja
vararehtori Hanna Snellman, Helsingin yliopisto

Opetus- ja kulttuuriministeriön edustaja
opetusneuvos Juha Haataja, OKM, korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen, OKM, kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto)

Kirjastosektoreiden edustajat

AMKIT-konsortio (Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortiosta)
tieto- ja julkaisupalveluiden johtaja Hanna Lahtinen, Laurea –ammattikorkeakoulu (kirjastonjohtaja Teemu Makkonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu)

Erikoiskirjastojen neuvosto
saavutettavuusasiantuntija Kirsi Ylänne, Celia (kirjaston johtaja Gabriel Salmela, Studium Catholicum)

Yleisten kirjastojen neuvosto
kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto (kirjastopalvelujohtaja Katri Vänttinen, Helsingin kaupunginkirjasto)

Yliopistokirjastojen verkosto
31.3. 2021 asti: överbibliotekarie Pia Södergård, Åbo Akademi (ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen, Helsingin yliopiston kirjasto)
4.6.2021 alkaen: ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen (Tritonian johtaja Anne Lehto)

Helsingin yliopiston edustajat
dekaani, professori Pia Letto-Vanamo (varadekaani, professori Tuula Sakaranaho)
apulaisprofessori Mikko Tolonen (varadekaani, professori Ulla-Maija Seppälä)
vararehtori, professori Hanna Snellman

Kansalliskirjaston henkilökunta
tietojärjestelmäasiantuntija Tarja Mäkinen (tietojärjestelmäasiantuntija Jukka Kervinen)

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
opiskelija Lotta Pirhonen (opiskelija Eeva-Leena Kuusisto)

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Helsingin yliopiston yhteisesti nimeämät edustajat
kaupunginjohtaja Timo Halonen, Mikkelin kaupunki (hallintojohtaja Ari Liikanen, Mikkelin kaupunki)
kirjailija Sirpa Kähkönen (filosofian tohtori, tutkija Samu Nyström)
kehityspäällikkö Kimmo Koivunen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (universitetslektor Mikael Laakso, Svenska handelshögskolan)

Johtokunnan pöytäkirjat

Johtokunnan pöytäkirjat kuluvalta ja edelliseltä vuodelta julkaistaan verkkosivuillamme. Liitteet toimitetaan pyydettäessä (kk-viestinta@helsinki.fi).