Johtokunta

Kansalliskirjastolla on johtokunta, jonka asemasta ja tehtävästä säädetään asetuksella.

Johtokunnan tehtävät

Kansalliskirjaston johtokunta tekee esityksen kirjaston johtosäännöksi ja talousarvioksi Helsingin yliopistolle. Johtokunta vahvistaa kirjaston toiminta- ja taloussuunnitelman ja ratkaisee muut kirjaston toiminnan kannalta laajakantoiset asiat.

Lisätietoja:

Valtioneuvoston asetus yliopistoista 770/2009, 10 § (Finlex.fi)»

Johtokunnan jäsenet /Styrelsemedlemmar /Board Members

Johtokunnassa on enintään 13 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Helsingin yliopiston hallitus nimittää johtokunnan jäsenet ja varajäsenet sekä jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtajan.

Opetusministeriö tekee Helsingin yliopiston hallitukselle esityksen ministeriötä ja kirjastoja edustavista jäsenistä ja heidän varajäsenistään kirjastoja kuultuaan. Helsingin yliopiston ehdotuksesta hallitus nimittää johtokuntaan yhtä monta jäsentä ja heidän varajäsentään kuin opetusministeriön ehdotuksessa on. Lisäksi johtokuntaan nimitetään enintään kolme jäsentä ja heille varajäsenet opetusministeriön ja Helsingin yliopiston yhteisen ehdotuksen perusteella.

Kansalliskirjaston johtokunnan toimikausi on Kansalliskirjaston johtosäännön 2 §:n mukaan neljä vuotta. Johtokunnan  toimikausi päättyy 31.3.2026.

Kansalliskirjaston johtokunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ovat:

Johtokunnan puheenjohtaja
vararehtori Hanna Snellman, Helsingin yliopisto

Opetus- ja kulttuuriministeriön edustaja
jäsen: kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto
varajäsen: hallitusneuvos Katariina Simonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto

Kirjastosektoreiden edustajat

AMKIT-konsortio (Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortiosta)
jäsen: tietopalvelupäällikkö Mira Juppi, Savonia-ammattikorkeakoulu
varajäsen: kirjastopalveluiden päällikkö Pekka Uotila, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Erikoiskirjastojen neuvosto Erik
jäsen: kirjastonhoitaja Virva Suvitie, Valamon kirjasto
varajäsen: kirjastonjohtaja Heli Kautonen, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjasto

Yleisten kirjastojen neuvosto
jäsen: kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen, Helsingin kaupunki
varajäsen: palvelupäällikkö Asko Autio, Turun kaupunginkirjasto

FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto
jäsen: johtaja Pekka Olsbo, Jyväskylän yliopiston avoimen tiedon keskus
varajäsen: johtaja Anne Lehto, Tritonia-kirjasto, Vaasan yliopisto

Helsingin yliopiston edustajat
jäsen: dekaani, professori Johanna Niemi
varajäsen: dekaani, professori Johanna Mäkelä

jäsen: professori Kai Mikkonen
varajäsen: yliopistonlehtori Jukka Kortti

jäsen: vararehtori, professori Hanna Snellman
varajäsen: dekaani, professori Antti Räsänen

Kansalliskirjaston henkilökunta
jäsen: tietoasiantuntija Jussi-Pekka Hakkarainen
varajäsen: johtava palvelusuunnittelija Maria Virtanen

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Ylioppilaskunta on esittänyt opiskelijoita edustavan jäsenen ja varajäsenen 31.3.2024 saakka.
jäsen: opiskelija Axel Ojala
varajäsen: väitöskirjatutkija Petteri Laine

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Helsingin yliopiston yhteisesti nimeämät edustajat
jäsen: apulaisjohtaja Mervi Leino-Niemelä, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
varajäsen: Vs. pääjohtaja Päivi Happonen, Kansallisarkisto

jäsen 19.10.2022 alkaen: kirjailija Virpi Hämeen-Anttila, Suomen kirjailijaliitto
(jäsen ajalla 27.4. - 19.10.2022: kirjailija Sirpa Kähkönen, Suomen kirjailijaliitto)
varajäsen: filosofian tohtori Päivi Kosonen, Suomen tietokirjailijat ry.

jäsen: kehityspäällikkö Kimmo Koivunen, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
varajäsen: dosentti Panu Nykänen, Tieteellisten seurain valtuuskunta TSV

Johtokunnan pöytäkirjat

Johtokunnan pöytäkirjat kuluvalta ja edelliseltä vuodelta julkaistaan verkkosivuillamme. Liitteet toimitetaan pyydettäessä (kk-viestinta@helsinki.fi).