Tieteen, sivistyksen ja oppimisen voimavara

Aineistomme ja palvelumme vahvistavat yhteiskunnan tietopohjaa, sivistystä, oppimista ja tutkimusta. Tuotamme tietosisältöjä tutkimukselle, opiskelulle, kansalaisille ja yhteiskunnalle. Kehitämme palveluja yhteistyössä kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Aineistoja tutkimuksen lähteeksi

Kansalliskirjasto tarjoaa erilaisia aineistoja ja kokoelmia, jotka voivat toimia tutkimuksen lähdeaineistona tai tutkimuskirjallisuutena. Kansalliskirjaston kokoelma on ainutlaatuinen tutkimusinfrastruktuuri, jonka perustan muodostaa kotimaisten julkaisujen arkistokokoelma eli kansalliskokoelma, jota erikoiskokoelmat sekä yksityisarkistokokoelmat täydentävät. Humanistisen tutkimuksen tueksi hankimme ulkomaista tutkimuskirjallisuutta sekä tieteellisiä lehtiä. Nämä ulkomaiset kokoelmat kytkevät Suomen tieteen ja kulttuurin eurooppalaisiin ja kansainvälisiin yhteyksiinsä.

Rakennamme monikielisiä ja monialaisia kokoelmiamme tutkimuksen tueksi ja kehitämme aineistopalveluitamme tukemaan digitaalisia ihmistieteitä. Tutkimuskirjallisuuden osalta hankinnan painopisteet ovat historiatieteissä, filosofiassa, Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksessa, kirjallisuudentutkimuksessa sekä musiikin tutkimuksessa. Mikäli jotain aineistoa ei vielä kokoelmistamme löydy, voit tehdä meille myös ehdotuksen sen hankinnasta.

Annamme aineistojamme sekä kotilainoiksi että lukusalikäyttöön. Kansalliskokoelman, erikois- ja käsikirjoituskokoelmien aineistoja sekä ennen vuotta 1900 julkaistua aineistoa voit käyttää vain kirjastomme lukusaleissa. Osa elektronisista aineistoistamme on vapaasti verkossa käytettävissä ja osa vain Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksilla tai vierailijatunnuksilla. Joitakin aineistoja on mahdollista käyttää tekijänoikeussyistä vain kirjastossa.

Arkistoimme kotimaista yleisön saatavilla olevaa verkkoaineistoa. Haettavaan ja tallennettavaan verkkoaineistoon sisällytetään edustavasti ja monipuolisesti tietoverkoissa eri aikoina yleisön saatavilla olevaa aineistoa. Avoimesti verkossa saatavilla olevia aineistoja kerätään automaattisesti keräysohjelmiston avulla vuosittain sekä kohdennettuina tiettyyn aiheeseen liittyvinä teemakeräyksinä. Keräysteemoista voi myös tehdä ehdotuksia.

Työtiloja ja tukea tutkimukseen

Tarjoamme tutkijoille ja opiskelijoille varattavia tutkijatiloja, jotka mahdollistavat pitkäjänteisen ja intensiivisen työskentelyn kirjaston aineistojen parissa. Tutkijatilat sallivat aineistojen säilyttämisen niille erikseen varatuissa, henkilökohtaisissa hyllyissä. Tutkijatilojen haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa touko- ja loka-marraskuussa.

Asiantuntijamme auttavat sinua löytämään tietoa ja aineistoja kansalliskokoelmasta ja Kansalliskirjaston kokoelmien edustamilta humanistisilta aloilta. He myös esittelevät kokoelmia eri vaiheissa oleville opiskelijaryhmille tutkimuskäytön näkökulmasta.

Dataklinikoillamme osallistujat saavat yleiskuvan Kansalliskirjaston tarjoamista data-aineistoista sekä ideoita siitä, kuinka niitä voidaan tarkastella, ja millaisilla välineillä dataa voi tutkia. Klinikat tarjoavat mahdollisuuden päästä pintaa syvemmälle Kansalliskirjaston digitoimiin aineistoihin ja niistä luotuihin datapaketteihin asiantuntijoiden opastuksella.

Avoimet digitaaliset palvelumme luovat edellytyksiä uudistaa opetusta ja oppimista. Tarjoamme avointa dataa erilaisille käyttäjille esimerkiksi digitoiduista sanomalehdistä ja kansallisbibliografiasta valmiiksi luotujen datasettien avulla tai rajapintoja hyödyntämällä. Datakatalogistamme löydät linkkejä Kansalliskirjaston kokoamiin ja julkaisemiin aineistoihin, mm. digitoitujen aineistojen kokoteksteihin, kirjastotietokantojen metadataan sekä sanastoihin. Katalogi sisältää myös ohjeita aineistojen käyttöön rajapintoja hyödyntäen

Digi.kansalliskirjasto.fi-aineistoja hyödyntävä lataustyökalu tarjoaa uuden tavan Kansalliskirjaston sanoma- ja aikakauslehtien, pienpainatteiden, kirjojen, käsikirjoitusten ja nuottien aineistojen lataamiseen ilman koodausosaamista. Ladattava aineisto sopii esimerkiksi tieteellisen tutkimuksen tarpeisiin, mutta myös sukututkijat voivat hyödyntää työkalua esimerkiksi paikkakunta- ja nimikohtaisiin massahakuihin.  Lue lisää työkalun kehittämisestä ja hankkeesta, jossa se kehitettiin. Annif- ja Finto Ai -työkalujen avulla voit asiasanoittaa tekstejä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi automaattisesti.

Edistämme tutkijoiden mahdollisuutta julkaista avoimesti kotimaisissa ja ulkomaisissa julkaisukanavissa. FinELib-palvelumme neuvottelemiin tiedelehtisopimuksiin sisältyy open access -etuja, joilla vastaava kirjoittaja voi julkaista artikkelinsa avoimena joko ilman kirjoittajamaksua tai alennetulla kirjoittajamaksulla.

Osallistumme tutkimushankkeisiin, jotka edistävät aineistojemme saatavuutta ja käytettävyyttä, ja jotka parantavat aineistojemme laatua esimerkiksi uudenlaisella sisältötiedolla tai hyödyntämällä tekoälyyn perustuvia sovelluksia.  Tavoitteenamme on yhteistyön kautta parantaa kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen edellytyksiä, tuoda aineistomme ja palvelumme laajasti käyttöön tutkimuksen piirissä ja kehittää tutkimuksen tarvitsemia palveluita vuorovaikutuksessa tiedeyhteisön kanssa.