Tiedote puolueille vaalimateriaalista

Näin eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien lähestyessä puolueilta ilmestyy runsaasti vaaleihin liittyviä painotuotteita, kuten esitteitä, julisteita ja mainoksia. Kyseiset painotuotteet ovat tärkeää tutkimusaineistoa nyt ja tulevaisuudessa, minkä vuoksi niiden tallettaminen ja säilyttäminen kuuluu vastuullemme Kansalliskirjastossa.

Jos tuotatte vaaliaineistoa itse (esimerkiksi tulostamalla, monistamalla tai painamalla) tai valmistutatte sitä ulkomailla, tulee teidän lähettää niistä kulttuuriaineistolain (1433/2007) mukaisesti vapaakappaleet (2 kpl/ julkaisu). Jos aineisto valmistetaan kotimaisessa painossa, luovutusvelvollisuus ei tällöin koske teitä vaan valmistajaa.

Vaaleihin liittyvä materiaali pyritään arkistoimaan mahdollisimman kattavasti, joten välitättehän tämän viestin puolueessanne tarvittaessa myös muille tahoille, jotka tuottavat ko. aineistoa. Voitte lähettää ulkomailla tai itse valmistamanne materiaalit mielellään koottuina lähetyksinä alla olevaan osoitteeseen. Lähetykseen tulee liittää mukaan lähetysluettelo, jonka mallin voi ottaa nettisivuiltamme.

Vastaamme mielellämme asiaa koskeviin tiedusteluihin ja autamme luovutusvelvollisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Yhteystiedot