Hyppää pääsisältöön

YSO-paikat

YSO-paikat on kaksikielinen yleiskäyttöinen paikkakäsitteistö. YSO-paikat sisältää hallinnollisiin ja muihin alueisiin, sekä luonnonmaantieteellisten paikkoihin viittaavia käsitteitä, joita on otettu mukaan erityisesti muistiorganisaatioiden sisällönkuvailutarpeiden pohjalta. Paikkakäsitteet viittaavaat suomalaisiin ja Suomen ulkopuolisiin, nykyisiin ja historiallisiin paikkoihin.

ISMN-tunnus

ISMN-tunnus identifioi julkiseen käyttöön tarkoitetut nuottijulkaisut. Suomen kansallinen ISBN-keskus vastaa myös ISMN-tunnusten jakamisesta Suomessa. Keskus ylläpitää kansallista kustantajarekisteriä ja välittää tietoja suomalaisista kustantajista kansalliseen ja kansainväliseen käyttöön.

ISSN-tunnus

ISSN-tunnus identifioi jatkuvasti ilmestyvät julkaisut. Suomen kansallinen ISSN-keskus vastaa tunnusten jakamisesta Suomessa ja lähettää ISSN-tunnuksen saaneiden julkaisujen tiedot ISSN Portal -tietokantaan.

Tunnisteet metatiedon osana palvelevat koko julkaisualaa ja kirjastosektoria ja tukevat julkaisujen tunnistamista, käsittelyä ja löytyvyyttä.

ISBN-tunnus

ISBN-tunnus identifioi julkiseen käyttöön tarkoitetut kirjat. Suomen kansallinen ISBN-keskus vastaa ISBN-tunnusten jakamisesta Suomessa. Keskus ylläpitää kansallista kustantajarekisteriä ja välittää tietoja suomalaisista kustantajista kansalliseen ja kansainväliseen käyttöön.

Lähettävä kaukopalvelu

Kansalliskirjaston kokoelmista voi tilata kaukolainaksi kaikkea kotilainattavaa aineistoa ja joitakin lukusaliaineistoja.

Kansalliskokoelman aineistoja emme lähetä kaukolainaksi, mutta niistä voi tilata jäljenteitä. Kansalliskokoelman sanomalehtien mikrofilmejä lähetämme lukusalilainaksi vain siinä tapauksessa, että niitä ei saa muualta.

Kansalliskirjaston aineisto löytyy Kansalliskirjaston hakupalvelusta:
kansalliskirjasto.finna.fi

Kirjastojärjestelmäpalvelu

Kansalliskirjasto tuottaa avoimen ja maksuttoman lähdekoodin Koha-ohjelmistoon perustuvaa kirjastojärjestelmäpalvelua. Kirjastojärjestelmän avulla kirjastot hallitsevat kokoelmiensa hankintaa ja lainausta.

Palvelu sisältää järjestelmän ylläpidon, asiakkaiden kanssa yhdessä tarkemmin sovittavaa kehittämistyötä sekä palvelinalustan hankinnan koordinoinnin. Palvelu tuotetaan yhdessä CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n kanssa.

Toimijakuvailupalvelu

Toimijakuvailupalvelu ohjeistaa henkilöiden, sukujen ja yhteisöjen kuvailua sekä niiden hyödyntämistä aineistojen kuvailussa. 

Palvelua annetaan erityisesti kirjastoille, jotka tulevat mukaan toimijakuvailujen yhteistuotantoon. Suunnitteilla olevan Nimitietopalvelun myötä palvelua annetaan myös arkistoille ja museoille.

ISNI-tunnus

ISNI-tunnus (International Standard Name Identifier) identifioi globaalisti, ainutkertaisesti ja pysyvästi henkilöiden ja yhteisöjen julkiset identiteetit ja erottaa samannimiset henkilöt ja yhteisöt toisistaan. ISNI kokoaa yhteen saman henkilön tai yhteisön nimen variaatiot ja nimimuodot (esimerkiksi saman nimen erilaiset translitteraatiot).

Metatietosanasto

Metatietosanasto on osa Finto-sanastoryhmää. Se sisältää aineistojen kuvailussa tarvittavia suomen- ja ruotsinkielisiä termejä ja ilmauksia. Sanasto soveltuu myös asiakaskäyttöliittymissä näkyvien otsikoiden valintaan. Sanasto auttaa metatiedon automaattista käsittelyä (koneluettavuus, automaattinen käännösmahdollisuus eri kielille, linkitettävyys).

Sanasto on jäsennelty RDA-tekstin ja FRBR-käsitemallin määrittelemälle entiteetti-suhde-rakenteelle. Kullakin termillä ja fraasilla on pysyvä uri-tunniste.

ONIX

ONIX for Books on kansainvälinen kirjojen ja muiden julkaisujen kuvailu- ja tiedonsiirtoformaatti, jota ylläpitää EDItEUR. ONIX-keskus vastaa suomalaisen sovelluksen ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä kirja-alan toimijoiden kanssa.