Kansalliskirjasto on Suomen suurin ja vanhin tieteellinen kirjasto sekä yksi Helsingin yliopiston suurimmista erillislaitoksista. Vastaamme kansallisen julkaisuperintömme ja ainutlaatuisten kokoelmiemme kartuttamisesta, kuvailusta, säilyttämisestä ja käyttöön asettamisesta.

VISIOMME  - Kansakunnan aarteet kaikille

’Aarteet’ ovat kirjastomme erilaisia ja ainutkertaisiakin kokoelmia ja sisältöjä joita välitämme eri tavoin tiedontarvitsijoille.

’Kaikille’ kuvaa erilaisia tiedontarvitsijoita, nyt ja tulevaisuudessa. Aarteet kuuluvat koko kansakunnalle.

TOIMINTA-AJATUKSEMME

Turvaamme kansallisen julkaistun kulttuuriperinnön saatavuuden yhteiskunnassa.

Välitämme ja tuotamme tietosisältöjä tutkimukselle, opiskelulle, kansalaisille ja yhteiskunnalle.

Kehitämme palveluja yhteistyössä kirjastoverkon ja tietoyhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa.

TEHTÄVÄMME

Vastaamme kansallisen julkaisuperintömme tallettamisesta, ylläpidosta ja saatavuudesta.

Tehtävinämme on kehittää ja tarjota kansallisia palveluja yliopistojen kirjastoille, yleisille kirjastoille, ammattikorkeakoulukirjastoille ja erikoiskirjastoille sekä edistää kirjastoalan kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Lisäksi vastaamme kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä annetussa laissa (1433/2007) mainituista tehtävistä. Talletamme yhteistyössä julkaisualan toimijoiden kanssa kotimaisen julkaisutuotannon tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden käyttöön (vapaakappaletoiminta).

Toimimme erillislaitoksena osana Helsingin yliopistoa.

Lisätietoja:

Yliopistolaki (558/2009) pykälät 70 ja 71 (Finlex.fi)»
Valtioneuvoston asetus yliopistoista (770/2009) (Finlex.fi)»
Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (Finlex.fi)»

STRATEGIAMME

Tutkijoiden ja asiakkaiden toimintaympäristö on muuttunut digitaaliseksi.
Kansalliskirjasto pyrkii strategisilla ratkaisuillaan rakentamaan tehokasta ja avointa asiakaspalveluympäristöä.

Päämäärät:

 1. Tuotamme digitaaliset palvelut laajasti yhteiskunnan käyttöön.
 2. Tietovarantomme ja palvelumme tukevat avoimuutta.
 3. Luomme edellytyksiä digitaalisille tutkimus- ja oppimisympäristöille.

Kansalliskirjaston strategia vuosille 2016-2020 (Doria.fi)
Kansalliskirjaston strategia vuosille 2021–2030 (Doria.fi)

Avoin Kansalliskirjasto

Olemme avoin organisaatio ja suunnittelemme toimintaamme yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa. Avoin toimintatapa lisää luottamusta.                     

Avoimet aineistot ja palvelut ovat paremmin asiakkaiden hyödynnettävissä. Myös niiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus kasvaa.

Kansalliskirjasto

 1. edistää avointa tiedettä ja kulttuuriperinnön avoimuutta.
 2. kehittää avoimia palveluita.
 3. suunnittelee ja kehittää palveluita yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa.
 4. integroi avoimet palvelunsa kansallisiin ja kansainvälisiin infrastruktuureihin ja palveluihin.
 5. valmistelee strategiansa ja keskeiset toimintaa ohjaavat politiikkansa yhteistyössä keskeisten sidosryhmiensä kanssa.
 6. edistää osaamisen jakamista, jakaa osaamistaan ja oppii muilta.
 7. vaikuttaa lainsäädännön kehittämiseen siten, että se tukee mahdollisimman hyvin aineistojen ja palveluiden avointa käyttöä.
 8. pyrkii sopimuksissaan varmistamaan aineistojen mahdollisimman suuren avoimuuden.