Vaikuta tai kuole – arvoa vaikuttavuudesta -seminaari

Ma 25.9.2017
10.00 - 16.00

Ilmoittaudu viimeistään 10.9.

Seminaarin kohderyhmänä ovat kirjastojen johtajat, kehysorganisaatioiden päättäjät, kirjastotoiminnan kehittäjät ja asiantuntijat.

Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris, Marjaniementie 74, Helsinki

Tervetuloa Vaikuta tai kuole -seminaariin! Kirjastopalvelujen arviointi on murroksessa, koska kirjastojen toiminta ja nykyiset arviointiperusteet muuttuvat. Koska kaikkea toimintaa ei voi mitata tilastoilla ja määrällisesti, tarvitaan myös laadullista arviointia ja siihen soveltuvia mittareita.

Parhaiden käytäntöjen tunnistaminen ja kirjastojen yhteisen näkemyksen löytäminen arvioinnissa on tärkeää kirjastosektoreiden (yleiset kirjastot, yliopistokirjastot ja Kansalliskirjasto, ammattikorkeakoulukirjastot ja erikoiskirjastot) arviointiyhteistyön kehittämisessä.

Ilmoittaudu tilaisuuteen 10.9. mennessä. Tilaisuus on maksuton, ja sinne mahtuu 100 nopeinta ilmoittautunutta. Seminaaria voi seurata suorana myös Kirjastokaistan välityksellä. Kirjastokaista myös tallentaa seminaarin.

Ohjelma:

9.30 – 10.00    Ilmoittautuminen ja kahvi
10.00 – 10.15    Seminaarin avaus
10.15 – 11.00    Senior Specialist, Kai Välbe, National Library of Estonia: Contemporary evaluation methods of library`s impact used in the  National Library of Estonia,  Biography, Abstract
11.00 – 11.20    Eero Niittymaa, Tampereen yliopisto, Viestintätieteiden tiedekunta: Yleisten kirjastojen vaikuttavuuden arviointi. Katsaus käsitteisiin ja menetelmiin.
11.20 – 12.00    Erityisasiantuntija Johanna Selkee, Suomen Kuntaliitto ry: Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden eri ulottuvuuksia
12.00 – 13.00    Lounas (omakustanteinen)
13.00 – 13.40    Toiminnanjohtaja Rauha Maarno, Suomen kirjastoseura: Suomen kirjastoseuran vaikuttavuustutkimus
13.40 – 14.00    Suunnittelija Markku Laitinen, Kansalliskirjasto: Suositteluhalukkuus-indeksi kirjaston palvelujen arvioinnissa
14.00 – 14.20    Tietojärjestelmäasiantuntija Timo Laine, Kansalliskirjasto: Miten Finnan työkaluilla kehitetään toimintaa ja osoitetaan vaikuttavuutta
14.20 – 14.50    Tauko
14.50 – 15.10    Tutkija Jaani Lahtinen, Gispositio Oy: Kirjaston vaikuttavuuden ulottuvuuksia lainausdatan valossa
15.10 – 15.30    Tietopalvelupäällikkö Markku Huttunen Tilastokeskus: Avoin data ja vaikuttavuus
15.30 – 15.50    Kirjastonjohtaja Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopisto: Vaikuttavuuden arvioinnin tulevaisuus
15.50 – 16.00    Loppusanat ja seminaarin päätös

Käyttäjien kehittyvistä tarpeista johtuen sekä yleisten että tieteellisten kirjastojen tiloilta vaaditaan yhä enemmän joustavuutta, mikä on otettava huomioon kirjastojen strategisessa suunnittelussa. Kirjasto nähdään usein myös tilapäisenä työskentelypaikkana ja alueellisena hautomona. Lisää aiheesta: Libraries as transitory workspaces and spatial incubators

Tapahtuma Twitterissä:  #vaikutataikuole
Lisätietoa arviointiryhmästä ja sen tehtävistä ja toiminnasta: https://wiki.helsinki.fi/display/arvi/Arwi