Tieteiden yö: Suomi 100. sävelin, sanoin ja kuvin vuonna 1917

Lapsia lumpeenlehden päällä. Lähde: Kansalliskirjasto, albumikuva Niilo Liakan arkistosta, Coll. 126.56.1.

To 12.1.2017
17.45 - 19.45

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille

Helsingin yliopiston päärakennus, juhlasali (Aleksanterinkatu 5)

Tilaisuus rakentuu esitelmistä, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Kansalliskirjaston digitaalisista kuva-aineistoista sekä Avanti!n musiikkiesityksistä.

Puheenjohtaja: Filosofian tohtori, kirjastonjohtaja Cecilia af Forselles (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura): Muutos, muisti ja kertomus

Filosofian tohtori, musiikintutkija Matti Huttunen: Kansallisuuden ja modernismin dialektiikka musiikissa

Musiikkia:

Selim Palmgren: Snöflingor, op. 57, nro 2

Väinö Raitio: Jousikvartetto g-molli, osa Lento-Allegro

Professori emeritus Seppo Knuuttila: Menneen todistus. Suullinen perinne suomalaisuuden konstruktioissa

Taiteen tohtori, valokuvataiteilija, Päivi Setälä: Ilon ja joutilaisuuden kuvat ylevän ja järkyttävän välissä

Musiikkia:

Jean Sibelius: Valssi, op.81, nro3

Aarre Merikanto: Pianotrio a-molli, osa Allegro Energico

Session pääteema on itsenäistyminen ja kulttuuri. Mitkä teemat ja aiheet nousivat pinnalle kuvissa, musiikissa ja teksteissä itsenäistyvässä Suomessa? Miltä Suomi silloin näytti? Mitä kulttuurinen ja älyllinen elämä meille kertoo sen ajan Suomesta? Teemme kulttuurisen aikamatkan muistiorganisaatiomme Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Kansalliskirjaston historiallisten aineistojen avulla. Muistiaineistot ja niihin liittyvä tutkimus valaisevat keskeisiä elementtejä kansallisen identiteetin muodostuksessa sekä kulttuurin, taiteen ja tieteen merkitystä yhteiskunnan muuttuessa.

Musiikkiesityksistä vastaa Avanti!
Avanti!-kvartetti
Emil Holmström, piano

Järjestäjät: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Kansalliskirjasto, osa Tieteen päivät -tapahtumaa.