Sanomalehtisymposiumi Kansalliskirjastossa

Tapahtuman ajankohta
to 16.5.2019
12:00 - 17:00
Osoite
Kansalliskirjaston Auditorio (Yliopistonkatu 1). Ohje saapumiseen löytyy Kansalliskirjaston verkkosivuilta.
Contact persons
Jussi-Pekka
Hakkarainen
Kansalliskirjasto
PL 15 (Fabianinkatu 35)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Digitoinnit, siitä syntyvä data ja datan käsittelyyn tarvittavat välineet antavat datalähtöiselle tutkimukselle uusia mahdollisuuksia. Kansalliskirjaston digitoimat sanomalehdet muodostavat poikkeuksellisen kattavan kokonaisuuden ja sanomalehtiä onkin viime vuosina käytetty useassa tutkimushankkeessa lähdemateriaalina. Niiden pohjalta on tuotettu sekä uusia tulkintoja että kehitetty digitaalisen ihmistieteiden menetelmiä. Näitä aineistoja ovat alkaneet hyödyntämään myös sellaiset tutkijat, jotka eivät ole perinteisesti olleet suuntautuneet sanomalehtitutkimukseen, vaan lähestyvät aineistoja uusin menetelmin.

Symposiumin tavoitteena on sekä esitellä Kansalliskirjaston viimeaikaista sanomalehtiin kohdistunutta kehitystyötä että keskustella tutkijoiden tarpeista sanomalehtiin ja niiden tutkimiseen liittyen. Symposiumi koostuu Kansalliskirjaston asiantuntijoiden esitelmistä ja tutkijoiden alustuksista. Sanomalehtisymposiumin tavoitteena on saada laajempi kokonaiskuva sanomalehtiin kohdistuvasta tutkimuksesta, tutkijoiden tarpeista ja tulevaisuuden kehityslinjoista.

Ohjelma

 • 12:00-12:10 Avauspuheenvuoro Cecilia af Forselles, ylikirjastonhoitaja (Kansalliskirjasto)
 • 12:10-12:25 Kansalliskirjaston Digi - tutkijatoiminnot nyt ja huomenna Tuula Pääkkönen (Kansalliskirjasto)
 • 12:25-12:40 NewsEye-hanke: Digitaalinen tutkimusavustaja historiallisia sanomalehtiä varten Juha Rautiainen (Kansalliskirjasto)
 • 12:40-12:55 Kansalliskirjaston historiallisten lehtiaineistojen kehitystyö Kimmo Kettunen (Kansalliskirjasto)
 • 12:55-13:10 Tutkain. Tekijänoikeuksien alaisten lehtiaineistojen tutkimuskäyttö 2020-2022 Jussi-Pekka Hakkarainen (Kansalliskirjasto)

Sessio 1

 • 13:10-13:25 Hiljaiset äänet ja julkinen puhe. Sanomalehtikirjaston aineisto aikansa kuvaajana. Tarja Luukkanen (Helsingin yliopisto)
 • 13:25-13:40 Lehdistössä julkaistuja paikalliskirjeitä kokoava Translocalis-tietokanta Heikki Kokko (Tampereen yliopisto)
 • 13:40-13:55 Biografinen materiaali ja sen löytäminen Kaisa Kyläkoski
 • 13:55-14:10 Digitoitu lehtiaineisto ja historiantutkimus: kokemuksia ja kehittämiskohteita Hannu Salmi (Turun yliopisto)

14:10-:14:30 Kahvitauko

Sessio 2

 • 14:30-14:45 Digitoidut sanomalehdet feminismin historian tutkimuksessa Heidi Kurvinen (Turun yliopisto)
 • 14:45-15:00 Digitoitu sanomalehtiaineisto ja julkisen kuoleman käsittelyn tutkiminen Anna Huhtala (Tampereen yliopisto)
 • 15:00-15:15 Pilapiirrosten tulkinta historiallisen diskurssin osana Meri Arni-Kauttu (Itä-Suomen yliopisto)

Sessio 3

 • 15:15-15:30 Puoluehistoria ja sanomalehtiaineisto Kati Katajisto (Helsingin yliopisto)
 • 15:30-15:45 Kunnanvaltuustojen perustaminen ja sen herättämä demokratiakeskustelu lehdistössä 1890-1917 Sami Suodenjoki (Tampereen yliopisto)
 • 15:45-16:00 Mormonien vaiheet 1800-luvun suomalaislehdistön kuvaamana Kim Östman (Åbo Akademi)

Sessio 4

 • 16:00-16:15 Näkökulmia Fenno-Ugrican sanomalehtien tutkimuskäyttöön Niko Partanen (Kotimaisten kielten keskus)
 • 16:15-16:30 Digitaalisten aineistojen käyttö väitöskirjatutkimuksessa Inkerin kirkon nousu ja suomalaiset 1988-1993 Antti Luoma (Helsingin yliopisto)
 • 16:30-16:45 Painettujen ja käsinkirjoitettujen lehtien vertaileva tutkimus - digitoinnin tuomat uudet mahdollisuudet ja haasteet Kirsti Salmi-Niklander (Helsingin yliopisto)

16:45-17:00 Symposiumin päättäminen

 

Esitykset pidetään paikan päällä, mutta tilaisuutta voi seurata myös etäyhteyden välityksellä: https://connect.funet.fi/kktutkimus

Jälki-ilmoittatuminen ja lisätietoja: kk-tutkijapalvelut@helsinki.fi