Sanomalehtisymposiumi Kansalliskirjastossa

Tapahtuman ajankohta
to 16.5.2019
12:00 - 16:00
Osoite
Kansalliskirjaston Auditorio (Yliopistonkatu 1). Ohje saapumiseen löytyy Kansalliskirjaston verkkosivuilta.
Contact persons
Jussi-Pekka
Hakkarainen
Kansalliskirjasto
PL 15 (Fabianinkatu 35)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Digitoinnit, siitä syntyvä data ja datan käsittelyyn tarvittavat välineet antavat datalähtöiselle tutkimukselle uusia mahdollisuuksia. Kansalliskirjaston digitoimat sanomalehdet muodostavat poikkeuksellisen kattavan kokonaisuuden ja sanomalehtiä onkin viime vuosina käytetty useassa tutkimushankkeessa lähdemateriaalina. Niiden pohjalta on tuotettu sekä uusia tulkintoja että kehitetty digitaalisen ihmistieteiden menetelmiä. Näitä aineistoja ovat alkaneet hyödyntämään myös sellaiset tutkijat, jotka eivät ole perinteisesti olleet suuntautuneet sanomalehtitutkimukseen, vaan lähestyvät aineistoja uusin menetelmin.

Kutsumme sanomalehdistä kiinnostuneet tutkijat symposiumiin, jonka tavoitteena on sekä esitellä Kansalliskirjaston viimeaikaista sanomalehtiin kohdistunutta kehitystyötä että keskustella tutkijoiden tarpeista sanomalehtiin ja niiden tutkimiseen liittyen. Symposiumi koostuu Kansalliskirjaston asiantuntijoiden esitelmistä ja tutkijoiden alustuksista. Sanomalehtisymposiumin tavoitteena on saada laajempi kokonaiskuva sanomalehtiin kohdistuvasta tutkimuksesta, tutkijoiden tarpeista ja tulevaisuuden kehityslinjoista.

Toivoisimme symposiumiin osallistuvilta tutkijoilta lyhyitä, noin 10 minuutin esityksiä, joissa tulisi esiin miten sanomalehtiaineistoja on tutkimuksessa hyödynnetty, millaisia menetelmiä sanomalehtiä tutkiessa on käytetty tai millaisista apuvälineistä tai työkaluista olisit tutkimuksesi aikana hyötynyt. Jos haluat esitellä omaa digitoituihin sanomalehtiin kohdistuvaa tutkimusaihettasi, niin pyydämme ilmoittamaan halukkuudesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Tutkijoiden lisäksi tapahtuma on suunnattu yliopistojen opettajille, perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille sekä muille asiasta kiinnostuneille.

Ilmoittautuminen on avoinna 22.4. saakka tällä e-lomakkeella.

Esitykset pidetään paikan päällä, mutta tilaisuutta voi seurata myös etäyhteyden välityksellä: https://connect.funet.fi/kktutkimus

Lisätietoja: kk-tutkijapalvelut@helsinki.fi