Näyttely: Ajatus ja julistus. Georg Henrik von Wright, 100 vuotta syntymästä.

Kuva
Lehtikuva: Jarmo Hietaranta

Georg Henrik von Wright (14.6.1916 – 16.6.2003) - 100 vuotta syntymästä

Näyttelyn asiantuntijaryhmä: prof. emeritus Ilkka Niiniluoto, prof. Matti Sintonen, dosentti Risto Vilkko, dosentti Thomas Wallgren, FT Bernt Österman.

Yhteistyössä: Helsingin yliopiston filosofian oppiaine ja teoreettisen filosofian oppiaine, Suomen Filosofinen Yhdistys, von Wright–Wittgenstein-arkisto, Kansalliskirjasto.

Näyttelyyn liittyy 4 luentotilaisuutta.

Luentosarjan suunnittelu: prof. emeritus Ilkka Niiniluoto

9.3. klo 17
Dosentti Anssi Korhonen: Logiikka ja totuus
Professori Eerik Lagerspetz: Oikeusfilosofia

16.3. klo 17
Dosentti Nora Hämäläinen: Hyve-etiikka
Professori Matti Sintonen: Selittäminen ja ymmärtäminen

6.4. klo 17
FT Antti Kuusela: Mielen filosofia
FT Bernt Österman: Wittgenstein (på svenska)

13.4. klo 17
Dosentti Thomas Wallgren: Aikalaiskritiikki
Professori emeritus Ilkka Niiniluoto: G. H. von Wright ajattelijana ja julistajana.