Kulttuuriperintölaitosten aineistojen hankinta, käyttö ja jatkokäyttö

Kuvituskuva

Pe 21.5.2021
09.00 - 12.15

Ilmoittaudu 19.5. mennessä!

Etätyöpaja Zoomissa 21.5. Klo 9 - 12.15


Kulttuuriperintöorganisaatioiden (kirjastot, arkistot, museot) tarjoamasta aineistosta muodostettu tutkimusdata poikkeaa luonteeltaan vahvasti esimerkiksi määrällisestä kyselyaineistoista tai itse tuotetuista haasttatteluaineistoista. Tutkijan keräämä aineisto voi koostua tekstistä, kuvista, äänitallenteista tai näiden yhdistelmistä. Tässä työpajassa käydään läpi kulttuuriperintölaitosten tarjoamista aineistoista muodostettua tutkimusdataa ja sen jatkokäyttöä. Miten FAIR-periaatteiden noudattaminen toteutuu tämän monimuotoisen aineiston osalta?  


Työpaja on jatkoa maaliskuussa 4.3. pidetylle webinaarille Kulttuuriperintö ja tutkimusdata, jossa aihetta tarkasteltiin kulttuuriperintöorganisaatioitten ja data-arkistojen näkökulmasta. Tässä seminaarissa korostuu tutkijan näkökulma erilaisten aineistojen hyödyntäjänä ja arkistoijana. Alussa esitellään neljä erilaista tutkimushanketta ja niiden aineistot, minkä jälkeen työskentely jatkuu pienryhmissä.  

Tilaisuus on suunnattu kulttuuriperintölaitosten asiantuntijoille ja muille tutkimusdatan palveluita tarjoavien organisaatioiden edustajille sekä tutkijoille. Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä. Zoom-osoite lähetetään ilmoittautuneille tapahtumaa edeltävänä päivänä.

Chat-poimintoja:

Open Science Strategy for the Centre of Excellence in Game Culture Studies

Kannanotto 21.5.2021: Yliopistojen automaattinen rinnakkaisoikeus tutkimusaineistoihin on eettinen ongelma

Mari Elisa Kuusniemi, Liisa Siipilehto, Mikko Ojanen, Tuija Korhonen, Soile Manninen, Paula Leskinen, … Merja Särkioja. (2020, February 28). Data management policy (DMPol) template for research infrastructures – towards research services (Version 2020). Zenodo. 

Digitaalisen kulttuuriperinnön pyöreän pöydän sivu

"FAIR liittyy avoimen tieteen edistämiseen, johon Suomen tutkimusorganisaatiot ovat sitoutuneet.Tämä näkökulma on ehkä ilmeinen- ei ole tullut esiin."

"Hyvä huomio! Ja samoin korkeakoulujen datapolitiikat liittyvät vahvasti kokonaisuuteen. Olisi varmasti voinut mainita omassa esityksessä, mutta kaikkea ei saa aina mahtumaan samaan esitykseen :)"

"CC toki hyvä asia, mutta tuota roolitusta se ei täysin ratkaise. Kenellä on vastuu? CC antaa “jollekin taholle” mahdollisuuden kuratoida, mutta pitää sitten olla se joku taho, ja sen pitää tietää, mitä olisi kuratoitava. Eli vaikkei omistus siirry, niin silti vastuuketjua pitää miettiä."

"Tutkijan ja tutkimusprosessin näkökulmasta muiden käyttöön sopivan aineiston jalostaminen on usein tosi työlästä, ja tämän tyyppiselle aineistotyölle on hankalaa löytää rahoitusta."

"Ja koko ajan FAIRissa on mukana ajatus että "yhteisön" tarpeet ja kriteerit ovat keskeiset. Siksi toteutus ei kaikilla aloilla voi olla sama, tosin monet konkreettiset suositukset ovat, esim. että datalla on tunniste, on kuvattu, että mikäs objekti tämä onkaan ja käyttöoikeuksia on mietitty."

Alustava ohjelma 

9.00-9.05 Avaus: Johanna Lilja (Kansalliskirjasto)   
9.05-9.30  Joonas Nikkanen (CSC): FAIR-periaatteet ja tutkimusdatan kuvailu
9.30-9.55 Leo Lahti (TY):  Kansallisbibliografian tutkimuskäyttö ja avoin datatiede 
9.55-10.15 Olli Sotamaa (TAU): Aineistoja pelaamassa: huomioita Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikön avoimen tieteen strategiasta
10.15-10.35 Eetu Mäkelä & Kati Kallio (HY) : Suomalaiset ja virolaiset runoaineistot FILTER-hankkeessa 
10.35-10.55 Petri Paju & Hannu Salmi (TY): Informaatiovirtoja Itämeren yli – Projektinäkökulma kulttuuriperintöaineiston käyttöön  
11.00-11.15  Tauko ja siirtyminen pienryhmiin 
11.15-11.45  Breakout-keskustelut 

  • Miten FAIR-periaatteita tulisi pitkällä tähtäimellä edistää kp-organisaatioiden ja tutkijoiden välillä? 
  • Mitä esteitä pitäisi purkaa? 
  • Mikä veisi tällä hetkellä FAIR-periaatteita parhaiten eteenpäin? 

Vetäjinä: 

  • Katja Fält FT, erityisasiantuntija (Tampereen yliopisto, kirjasto) - taidehistoria, kuvien tutkimus, pelitutkimus  
  • Mikko Ojanen (HY) - musiikki, esinetutkimus   
  • Jussi-Pekka Hakkarainen (KK)  - historia, kirjallisuudentutkimus, kieliaineistot 

11.45-12.15 Purku ja loppukeskustelu


Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Susanna Nykyri, YTT, päällikkö (Tampereen yliopisto, kirjasto)

Ei videotallennetta 

Lisätietoja

Järjestäjä

Kansalliskirjasto