Kulttuuriperintölaitosten aineistojen hankinta, käyttö ja jatkokäyttö

Tapahtuman ajankohta
pe 21.5.2021
9:00 - 12:15
Järjestäjä
Kansalliskirjasto

Työpaja Kansalliskirjastossa 21.5. Klo 9 - 12.15

Kulttuuriperintöorganisaatioiden (kirjastot, arkistot, museot) tarjoamasta aineistosta muodostettu tutkimusdata poikkeaa luonteeltaan vahvasti esimerkiksi määrällisestä kyselyaineistoista tai itse tuotetuista haasttatteluaineistoista. Tutkijan keräämä aineisto voi koostua tekstistä, kuvista, äänitallenteista tai näiden yhdistelmistä. Tässä työpajassa käydään läpi kulttuuriperintölaitosten tarjoamista aineistoista muodostettua tutkimusdataa ja sen jatkokäyttöä. Miten FAIR-periaatteiden noudattaminen toteutuu tämän monimuotoisen aineiston osalta?  

Työpaja on jatkoa maaliskuussa 4.3. pidetylle webinaarille Kulttuuriperintö ja tutkimusdata, jossa aihetta tarkasteltiin kulttuuriperintöorganisaatioitten ja data-arkistojen näkökulmasta. Tässä seminaarissa korostuu tutkijan näkökulma erilaisten aineistojen hyödyntäjänä ja arkistoijana. Alussa esitellään neljä erilaista tutkimushanketta ja niiden aineistot, minkä jälkeen työskentely jatkuu pienryhmissä.  

Alustava ohjelma 

9.00-9.05 Avaus: Johanna Lilja (Kansalliskirjasto)   
9.05-9.30  Joonas Nikkanen (CSC): FAIR-prinsiipit ja datankuvailu
9.30-9.55 Leo Lahti (TY):  Kansallisbibliografian tutkimuskäyttö ja avoin datatiede 
9.55-10.15 Olli Sotamaa (TAU): Aineistoja pelaamassa: huomioita Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikön avoimen tieteen strategiasta 
10.15-10.35 Eetu Mäkelä & Kati Kallio (HY) : Suomalaiset ja virolaiset runoaineistot FILTER-hankkeessa 
10.35-10.55 Petri Paju & Hannu Salmi (TY): Informaatiovirtoja Itämeren yli – Projektinäkökulma kulttuuriperintöaineiston käyttöön  
11.00-11.15  Tauko ja siirtyminen pienryhmiin 
11.15-11.45  Breakout-keskustelut 

  • Miten FAIR-periaatteita tulisi pitkällä tähtäimellä edistää kp-organisaatioiden ja tutkijoiden välillä? 
  • Mitä esteitä pitäisi purkaa? 
  • Mikä veisi tällä hetkellä FAIR-periaatteita parhaiten eteenpäin? 

Vetäjinä: 

  • Katja Fält FT, erityisasiantuntija (Tampereen yliopisto, kirjasto) - taidehistoria, kuvien tutkimus, pelitutkimus  
  • Mikko Ojanen (HY) - musiikki, esinetutkimus   
  • Jussi-Pekka Hakkarainen (KK)  - historia, kirjallisuudentutkimus, kieliaineistot 

11.45-12.15 Purku ja loppukeskustelu

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Susanna Nykyri, YTT, päällikkö (Tampereen yliopisto, kirjasto)

Ei videotallennetta