Kohti uudenlaista mittausta -webinaarisarja

Kuvituskuva: useita erilaisia mittanauhoja päällekkäin
Kuva
Pixaby
To 16.12.2021
09.30 - 11.30

Webinaarit ovat maksuttomia ja avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille, eikä osallistuminen edellytä aiheen aiempaa tuntemusta.

Webinaarisarja on suunnattu ensisijaisesti kirjastojen johtajille ja asiantuntijoille.

Kirjaston toiminnan arviointi ja toiminnan kehittäminen edellyttävät luotettavaa ja monipuolista tietoa johtamisen ja päätöksenteon tueksi.

Kun toimintojen raportointi tai arviointi sisältää paljon tietoa, tulee haasteeksi, miten se voidaan esittää tiiviisti esimerkiksi kirjaston sidosryhmien edustajille. Aika ja tila ovat rajallisia, eikä budjetti- ja tulosneuvotteluissa usein ole tilaa monen indikaattorin esittelylle ja yksittäisten indikaattorien käyttö saattaa antaa vajavaista tietoa – yksittäinen osaindikaattori kertoo usein vain tietystä osasta, joka liittyy suurempaan kokonaisuuteen.

Monesta yhdeksi

Eräs ratkaisu on koota useasta osaindikaattorista summaindeksi eli komposiitti-indeksi; sen sijaan, että esitettäisiin useita samaan ryhmään kuuluvia indikaattoreita, voidaan niitä laskea yhteen ja muodostaa kokonaisvaltainen kuva seurattavasta asiasta.

Missä mennään

Summaindeksin kehitystyö alkoi syksyllä 2019, jolloin Kirjastoverkkopäivillä keskusteltiin käyttäjäkokemuksen mittaamiseen liittyvistä tekijöistä. Sen pohjalta kehitettiin käyttäjäkokemusta mittaava indeksi. Indeksi julkaistiin syksyllä 2021 open access -lehdessä Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML).10(3):375-387. Artikkeli on ladattavissa pdf-tiedostona. Se lienee ensimmäinen aito kirjastoalan summaindeksi.

Tule mukaan kehitystyöhön

Kehitystyö jatkuu, ja seuraavana on vuorossa kirjaston ydinprosessien suorituskykyä kuvaava summaindeksi, jonka indikaattoreista keskustellaan 16.12.2021 järjestettävässä webinaarissa Ydinprosessit. Tiedot webinaarista ja linkki ilmoittautumiseen.

Lisäksi talven aikana järjestetään teeman ympärillä kolme muuta webinaaria:

  • Kohti uudenlaista mittausta: Panostus 14.1.2022 klo 9.30-12 Huom! Muuttunut aika
  • Kohti uudenlaista mittausta: Palvelujen käyttö 28.1.2022 klo 9.30-12
  • Kohti uudenlaista mittausta: Kirjaston suorituskykyindeksin kokonaisuus 11.2.2022 klo 9.30-12