Kohti uudenlaista mittausta: Kirjaston suorituskykyindeksin kokonaisuus

Kuvituskuva: mittanauhoja, Pixabay

Mittanauhoja, Pixabay

Pe 11.2.2022
09.30 - 12.00

kirjaston johtajat/kirjaston toiminnan kehittäjät

Kohti uudenlaista mittausta -sarjan päättävässä webinaarissa punnitaan neljän vv. 2019-2022 kootun summaindeksin (Asiakaskokemus, Ydinprosessit, Panostus ja Palvelujen käyttö) suhdetta toisiinsa.

Kirjaston toiminnan arviointi ja toiminnan kehittäminen edellyttävät luotettavaa ja monipuolista tietoa johtamisen ja päätöksenteon tueksi.

Kun toimintojen raportointi tai arviointi sisältää paljon tietoa, tulee haasteeksi, miten se voidaan esittää tiiviisti esimerkiksi kirjaston sidosryhmien edustajille. Aika ja tila ovat rajallisia, eikä budjetti- ja tulosneuvotteluissa usein ole tilaa monen indikaattorin esittelylle ja yksittäisten indikaattorien käyttö saattaa antaa vajavaista tietoa – yksittäinen osaindikaattori kertoo usein vain tietystä osasta, joka liittyy suurempaan kokonaisuuteen.

Monesta yhdeksi

Eräs ratkaisu on koota useasta osaindikaattorista summaindeksi eli komposiitti-indeksi; sen sijaan, että esitettäisiin useita samaan ryhmään kuuluvia indikaattoreita, voidaan niitä laskea yhteen ja muodostaa kokonaisvaltainen kuva seurattavasta asiasta.

Missä mennään

Summaindeksin kehitystyö alkoi syksyllä 2019, jolloin Kirjastoverkkopäivillä keskusteltiin käyttäjäkokemuksen mittaamiseen liittyvistä tekijöistä. Sen pohjalta kehitettiin käyttäjäkokemusta mittaava indeksi. Indeksi julkaistiin syksyllä 2021 open access -lehdessä Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML).10(3):375-387. Artikkeli on ladattavissa pdf-tiedostona. Se lienee ensimmäinen aito kirjastoalan summaindeksi.

Webinaarisarja alkoi huhtikuussa 2021, ja 11.2.2022 kokoamme yhteen ryhmäkeskusteluiden tulokset yhteensä neljästä webinaarista.

Tule mukaan kehitystyöhön

Kehitystyö jatkuu, ja seuraavaksi aiheesta keskustellaan 11.2.2022 järjestettävässä webinaarissa Kirjaston suorituskykyindeksin kokonaisuus.

Lisätietoja

Järjestäjä

Markku A. Laitinen