HSSH Brown Bag Lunch: Kan­sal­lis­kir­jas­to kump­pa­ni­na di­gi­taa­lis­ten ai­neis­to­jen tut­ki­muk­ses­sa

HSSH Brown Bag Lunch

Ti 20.4.2021
12.15

Lisätietoja ilmoittautumisesta tapahtuman verkkosivuilla (ks. alla)

Kansalliskirjastossa on paljon monipuolisia aineistoja tutkijoiden käyttöön – keskiaikaisista fragmenteista uusimpiin twiitteihin. Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot soveltuvat monenlaiseen tutkimukseen humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla. Laajin ja käytetyin digitaalinen kokoelma on digitoidut sanomalehdet, joita on tarjolla 250 vuoden ajalta.

Puheenvuorossaan Kansalliskirjaston asiantuntijat Liisa Näpärä ja Juha Rautiainen käyvät lyhyesti läpi erilaisia digitaalisia kokoelmia ja niiden käyttömahdollisuuksia. Lisäksi he kertovat Kansalliskirjastossa kehitteillä olevista tutkijapalveluista.

Kansalliskirjaston tuottama data, kuten sanastot ja kokoelmien metadata, on kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. Kokoelmista digitoitu aineisto pyritään saattamaan käyttöön mahdollisimman laajasti. Rajatussa käytössä olevat aineistot, kuten verkkoarkisto ja e-vapaakappaleet, ovat tutkittavissa paikallisesti kirjaston tiloissa.

Kansalliskirjastossa tällä hetkellä hahmottuvien tutkijapalveluiden tavoitteena on uudenlainen tutkimuskulttuuri, jossa tutkijat ja kulttuuriperintöorganisaatiot yhdessä kehittävät aineistojen käyttöä ja laatua.

Liisa Näpärä työskentelee suunnittelijana Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa Digitaalinen avoin muisti (DAM) -hankkeessa. Hankkeeseen kuuluvat digitaalisten aineistojen käytettävyyden kehittäminen ja tutkijapalveluiden uudistaminen datapalvelujen kehittämisen näkökulmasta.

Juha Rautiainen työskentelee Kansalliskirjastossa tietojärjestelmäasiantuntijana. Hänen erikoisalaansa ovat tutkimuksen datapalvelut, digitoidut aineistot ja niihin liittyvät käyttöoikeusratkaisut.

Lisätietoja

Järjestäjä

Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen instituutti