Kansalliskirjasto vastaa kolmen tietovarannon, Melindan, Arton ja Juulin, ylläpidosta.

Melinda on kansallinen metatietovaranto, joka kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan.

ARTO on kotimaisten aikakauslehti- ja monografia-artikkelien viitetietokanta ja metatietovaranto. ARTOn tiedot ovat haettavissa oman käyttöliittymän lisäksi Finnassa ja niitä voidaan hyödyntää rajapintojen avulla muun muassa korkeakoulujen julkaisutiedonkeruussa.

Juuli-julkaisutietoportaali on tarkoitettu suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisutietojen selailuun ja niistä tehtäviin hakuihin. Juulin sisältämät viitetiedot on koottu suomalaisten korkeakoulujen tutkimustietojärjestelmistä.

Services (3)