Kansalliskirjaston tarjoamia lisensointipalveluja ovat FinELib, Elektra ja Peri+.

FinELib-konsortiossa hankitaan keskitetysti elektronisia aineistoja konsortion jäsenorganisaatioille. Kansalliskirjastossa toimiva FinElib-toimisto neuvottelee e-aineistosopimuksia konsortion jäsenten puolesta. FinELib-konsortio myös edistää e-aineistojen käyttöä ja tarjontaa erilaisin kehittämishankkein.

Kansalliskirjasto tarjoamia julkaisupalveluja ovat elektronisten dokumenttien julkaisupalvelu Elektra ja vanhoja tieteellisiä aikakauslehtiä tarjoava Peri+. Palvelut tuotetaan yhteistyössä Kopioston kanssa. 

Services (3)