Metatieto ja kuvailu

Annif

Annif on avoimen lähdekoodin työkalu, jota voi hyödyntää asiasanoitukseen kielestä riippumatta ja millä vain kuvailusanastolla, olettaen että käytettävälle kielelle on saatavissa tarvittavat työkalut. Annifin voi kouluttaa omalle aineistolleen mahdollisimman sopivaksi. Finto AI -palvelu perustuu Annifiin.

Arto

Arto on kotimaisten aikakauslehti- ja monografia-artikkelien kokoelma, joka on nykyisin osa Melindaa. Arton tiedot ovat haettavissa Finnassa ja niitä voidaan hyödyntää rajapintojen avulla mm. korkeakoulujen julkaisutiedonkeruussa.


Artikkelien kuvailutyökalulla mikä tahansa kirjasto, tiedekustantaja tai tieteellinen seura voi tallentaa oman alansa, aihepiirinsä tai omien julkaisujensa artikkelit paremmin löydettäviksi. 

Digi - Kansalliskirjaston digitoidut aineistot

Digissä on yli 25 miljoonaa sivua digitoitua aineistoa, johon voi tehdä vapaatekstihakuja. Kaikki Kansalliskirjaston digitoimat lehdet sekä sähköisesti vastaanotetut uudet lehdet ovat samassa järjestelmässä Digissä. Osa aineistosta on vapaassa verkkokäytössä, mutta tekijänoikeuden alainen aineisto on käytettävissä vain vapaakappalekirjastoissa asiakaspäätteillä.

Digi sisältää Kansalliskirjaston

Digitointi

Kansalliskirjasto digitoi sen omiin kokoelmiin kuuluvia tai niihin luovutettavia aineistoja. Digitoinnin jälkeen aineistot tulevat käyttöön digi.kansalliskirjasto.fi -palvelussa.

Digitointikumppanuus

Digitointikumppanuus tarkoittaa yhteistyötä, jossa julkaisija ja Kansalliskirjasto digitoivat Kansalliskirjaston kokoelmiin kuuluvia aineistoja jakaen kustannuksia. Kansalliskirjasto avaa kaikki digitoimansa aineistot käytettäviksi vapaakappalekirjastoissa. 

Elektronisten vapaakappaleiden vastaanotto

Lain kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007) mukainen vapaakappaleiden luovutus digitaalisista julkaisuista. Julkaisut voi luovuttaa vapaakappaletoimistoon käyttäen verkkolomaketta tai (sopimuksen mukaan) SFTP-yhteyden kautta tai tallennevälineellä.

Toiminnan tarkoituksena on on kansallisen digitaalisen julkaisutuotannon säilyttäminen ja saattaminen tutkijoiden ja muiden tiedon tarvitsijoiden käyttöön nyt ja tulevaisuudessa.

Fennica – Suomen kansallisbibliografia

Fennica – Suomen kansallisbibliografia on suomalaisen julkaisutuotannon tietovaranto.

Se sisältää tietoja kirjoista vuodesta 1488, lehdistä vuodesta 1771, sarjajulkaisuista, kartoista, audiovisuaalisesta ja elektronisesta aineistosta. Siinä on myös ennakkotietoja tulevista julkaisuista sekä tietoja ulkomailla ilmestyneistä kirjoista, joiden tekijä on suomalainen tai jotka koskevat Suomea. Myös tietoja pienpainateryhmistä sisältyy tietovarantoon.

Finna

Finna rakentuu aineistot yhteen kokoavasta Finna.fi:stä sekä museoiden, kirjastojen ja arkistojen omista Finna-hakupalveluista. Monipuolisilla hakutoiminnoilla pääsee helposti ja nopeasti miljoonien aineistojen äärelle.

Finnassa on mukana yli 470 kotimaista asiakasorganisaatioita

Finto

Finto on kaikkien vapaasti käytettävissä oleva sanasto- ja ontologiapalvelu. Finton tarjoamia sanastoja ovat mm. Yleinen suomalainen ontologia YSO, YSO-paikat, Metatietosanasto sekä KANTO - Kansalliset toimijatiedot. Lisäksi Fintosta löytyy myös lukuisia erikoisalojen sanastoja, ontologioita ja luokituksia sekä KOKO-ontologiapilvi, jossa erikoisontologiat yhdistyvät yleisontologia YSOon. Fintossa julkaistut, pysyviin URI-tunnisteisiin perustuvat sanastot edistävät metatiedon yhteentoimivuutta ja linkittyvyyttä yli kieli- ja organisaatiorajojen.

Finto AI

Finto AI:ta voidaan käyttää asiasanoittamaan tekstiä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Se antaa syötetylle tekstille aihe-ehdotuksia, jotka perustuvat tällä hetkellä Yleisen suomalaisen ontologian YSO:n käsitteisiin.