Vähemmistökielten digitointiprojekti

Tavoite ja tehtävät

Projektissa tuotetaan vähemmistökielillä painettuja aineistoja ja aineiston jalostamisvälineitä kielentutkimuksen ja kansalaistieteen tueksi. Vähemmistökielillä tarkoitetaan tässä yhteydessä mordvalaisia, permiläisiä, marilaisia, nenetsin-, jiddišin-, saamelais- ja romanikieliä.

Projektissa digitoidaan kieliaineistoja, joihin tutkijakunnalla ei ole ollut aikaisemmin mahdollista tutustua. Aineisto saatetaan sekä tutkijoiden hyödynnettäväksi että avoimeen kansalaiskäyttöön Fenno-Ugrica -kokoelmassa. Sukukielten digitointiprojekti on joka on Koneen Säätiön rahoittaman Kieliohjelman osahanke.

Projektin aikana toteutetaan kielen dokumentointia digitoimalla aineistoja, selvittäen aineistoihin liittyviä tekijänoikeuksia, saattamalla digitoidut aineistot avoimeen käyttöön Fenno-Ugrica -kokoelmassa ja jalostamalla kieliaineistoista dataa tutkijakunnan hyödynnettäväksi kolmansissa järjestelmissä.
Yksivuotisen projektin aikana digitoidaan ja saatetaan käyttöön yhteensä 715 monografianimekettä. Kausijulkaisuja digitoidaan hankkeen aikana 52 nimekettä. Monografiasivuja kertyy suunnitelman mukaisesti yhteensä noin 73 000 ja kausijulkaisuja noin 74 000 sivua. Painetun materiaalin ohella keskeisellä sijalla ovat eri arkistojen kokoelmissa olevat käsikirjoitukset, joita digitoidaan yhteensä yli 12500 arkkia.

Asettaja

Kansalliskirjasto

Toimikausi

-

Projektin tila

Valmis

Rahoittaja/-t

Koneen Säätiö

Yhteistyötaho/-t

Museovirasto, arkisto, Helsinki; Venäjän Kansalliskirjasto, Venäjä, Pietari; Viron Kirjallisuusmuseo, Viro, Tartto; Kungliga Biblioteket, Ruotsi, Tukholma; Kungliga Vitterhetsakademien, Ruotsi, Tukholma; Romskt kulturcentrum, Ruotsi, Malmö; Venäjän maantieteellinen seura, Venäjä, Pietari; Venäjän tiedeakatemian etnografisen museon arkisto, Venäjä, Pietari; Kielipankki (FIN-CLARIN), Volgan alueen tutkimusyksikkö (Turun yliopisto), Romanikielen ja -kulttuurin tutkimus (Helsingin yliopisto), Giellatekno (Tromssan yliopisto), Giellagas-instituutti (Oulun yliopisto), KorAP (Institut für Deutsche Sprache, Mannheim), Mari Language Project (Universität Wien), Skandinavisches Seminar (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), FU-Lab (Коми республиканская академия государственной службы и управления, Syktyvkar), Suomalais-ugrilaiset henkilönnimisysteemit (Terhi Ainiala), Nenetsinkielinen kirjallisuus (Karina Lukin), Ugriteos (Taidekollektiivi Liiketila).