Uuden Suomen digitointi

Projektissa digitoidaan Uuden Suomettaren ja Uuden Suomen aineistot historiallisena jatkumona koko lehden ilmestymisajalta, 4.1.1869 – 29.2.1991.

Tavoite ja tehtävät

Projektin päättyessä ovat Uuden Suomettaren ja Uuden Suomen lehtiaineistot katkeamattomana historiallisena ketjuna digitaalisessa muodossa 122 vuodelta. Projektin päättyessä on digitaalisesti käytettävissä reilut 600 000 sivua näiden lehtien sanomalehtiaineistoja.

Vaikutukset

Digitoidut sanomalehdet ovat tutkijoiden ja kansalaisten eniten käyttämiä aineistoja.
Lehdet ovat korvaamattoman rikas ja monipuolinen kulttuurihistoriallinen perintö,
koska päivälehtiin on tallennettu politiikan, talouden, tieteen, kulttuurin ja taiteen
ajankohtaiset tapahtumat ajankohtaiskuvauksina. Siksi sanomalehtiaineistot ovat hyvin
monipuolisesti käytettäviä ja rikkaita aineistoja.

Digitoituina lehtiaineistot ovat helposti saavutettavia ja käytettäviä ja palvelevat
suomalaista mediaa, tutkijoita ja kaikkia historiasta, nykypäivästä ja tulevaisuudesta
kiinnostuneita kansalaisia.

Uuden Suomettaren ja Uuden Suomen digitointi 1991-luvulle asti saattaa aineistot
laajempaan tutkimuskäyttöön ja turvaa aineiston pysyvän säilyttämisen
Kansalliskirjastossa.

Asettaja

Kansalliskirjasto

Toimikausi

-

Projektin tila

Käynnissä

Rahoittaja/-t

Uuden Päivän Rahasto

Yhteistyötaho/-t

.