Työväenlehtien digitointi

Projektissa digitoidaan työväenlehtien aineistoja historiallisena jatkumona 31.12.1966 asti. Projektissa digitoitavat työväenlehdet ovat Suomen Sosialidemokraatti, Työkansan Sanomat, Vapaa Sana ja Kansan Uutiset.

Tavoite ja tehtävät

Digitoidut lehdet avataan Kansalliskirjaston ja muiden vapaakappalekirjastojen lisäksi digitaalisina tutkijoiden ja asiakkaiden käyttöön myös Työväenliikkeen kirjastossa, Työväen Arkistossa, Kansan Arkistossa ja Työväenmuseo Werstaalla sitä mukaa kun digitointi etenee.
Projektin päättyessä vuoden 2021 lopussa ovat kaikki projektissa digitoidut lehdet, yhteensä noin 250 000 sivua työväenlehtiä tutkijoiden ja muiden asiakkaiden käytettävissä digitaalisesti.

Vaikutukset

Digitoidut sanomalehdet ovat tutkijoiden ja kansalaisten eniten käyttämiä aineistoja.
Lehdet ovat korvaamattoman rikas ja monipuolinen kulttuurihistoriallinen perintö,
koska päivälehtiin on tallennettu politiikan, talouden, tieteen, kulttuurin ja taiteen
ajankohtaiset tapahtumat ajankohtaiskuvauksina. Siksi sanomalehtiaineistot ovat hyvin
monipuolisesti käytettäviä ja rikkaita aineistoja.

Digitoituina lehtiaineistot ovat helposti saavutettavia ja käytettäviä ja palvelevat
suomalaista mediaa, tutkijoita ja kaikkia historiasta, nykypäivästä ja tulevaisuudesta
kiinnostuneita kansalaisia.

Työväenlehtien digitointi vuoteen 1966 asti saattaa nämä aineistot laajempaan
tutkimus- ja asiakaskäyttöön ja turvaa aineiston pysyvän säilyttämisen
Kansalliskirjastossa.

Asettaja

Kansalliskirjasto

Toimikausi

-

Projektin tila

Valmis

Rahoittaja/-t

Työväenperinne ry

Yhteistyötaho/-t

.