Asettaja
 • Kansalliskirjasto
Toimikausi
1.1.2020 - 31.12.2022
Tila
Käynnissä
Tavoite ja tehtävät
Kansalliskirjasto ja Kopiosto ovat sopineet oikeudesta välittää kokoelmiinsa sisältyviä digitaalisia sanoma- ja aikakauslehtiä tutkimuskäyttöön digi.kansalliskirjasto.fi –palvelun kautta Tutkain-hankkeessa vuosina 2020-2022.

Tutkain-hanke mahdollistaa Kansalliskirjaston kokoelmiin sisältyvien, kotimaisten digitaalisten sanoma- ja aikakauslehtien vuosina 1930-2018 julkaistujen vuosikertojen hyödyntämisen tutkimuskäytössä. Tutkimuskäytöllä tarkoitetaan Tutkaimeen liittyneen korkeakoulun opiskelijan, tutkijan ja opetus- ja tutkimushenkilökunnan tekemää tieteellistä tai taiteellista ei-kaupallista tutkimusta, opinnäytetyötä, selvitystä tai lopputyötä.

Tutkaimen aineisto on lisensoitu 15 kotimaisen korkeakoulun käyttöön. Korkeakoulut saavat antaa HAKA-tunnuksilla tunnistautuneille käyttäjille pääsyn Kansalliskirjaston digitoimiin lehtiaineistoihin digi.kansalliskirjasto.fi –palvelussa tutkimuskäyttöä varten. Käyttäjät saavat sopimukseen mukaan myös analysoida lehtiaineistoja koneellisesti sekä luoda niistä datasettejä tutkimuksen verifiointia ja myöhempää tutkimusta varten.

Rahoittaja/-t
Kansalliskirjasto
Yhteistyötaho/-t
Kansalliskirjasto, Kopiosto
Organisointi

Hankkeessa ovat mukana:

 • Aalto-yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu
 • Lapin Ammattikorkeakoulu
 • Lapin yliopisto
 • Maanpuolustuskorkeakoulu
 • Oulun yliopisto
 • Taideyliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Vaasan yliopisto
 • Vaasan Ammattikorkeakoulu
 • Åbo Akademi
Vaikutukset
-
Taustatietoa

Kuka aineistoja saa käyttää?

Aineistoja saa käyttää Tutkaimessa mukana olevan korkeakoulun henkilökuntaan kuuluvaa henkilö, jonka tehtäviin kuuluu ohjata, johtaa tai toteuttaa organisaatiossa tutkimustehtäviä tai kouluttaa, perehdyttää tai tiedottaa aineistojen käyttöä. Aineistoja saa käyttää henkilö, joka on Tutkaimessa mukana olevan korkeakoulun opiskelija, tutkija tai vastaavassa suhteessa oleva henkilö, jolla on kotikorkeakoulun myöntämä HAKA-tunnus ja jonka harjoittamasta tutkimuksesta on kyse.

Mitä tutkimuskäytöllä tarkoitetaan?

Tutkimuskäytöllä tarkoitetaan käyttäjäorganisaation opiskelijan, tutkijan ja opetus- ja tutkimushenkilökunnan tekemää tieteellistä tai taiteellista ei-kaupallista tutkimusta, opinnäytetyötä, selvitystä tai lopputyötä. Tutkimusta ei katsota kaupalliseksi yksinomaan ulkopuolisen rahoituksen perusteella. Tutkimusmenetelmänä voidaan käyttää myös tiedonlouhintaa.

Onko aineistojen käyttö mahdollista myös opetuksessa?

Tunnistautuneet käyttäjät saavat käyttää aineistoa edellä mainittujen ehtojen mukaisesti tutkimuksessa ja tutkimuksen ohjauksessa ja sen lisäksi tutkimukseen liittyvässä tiedonhaun opetuksessa, metodiopetuksessa ja omaa tutkimustaan esittelevässä opetuksessa Kopioston kopiointiluvan kulloinkin voimassa olevien ehtojen ja sallittujen sivurajojen mukaisesti.

Miten saan aineistot käyttööni?

Aineistojen käyttöön oikeutettu käyttäjä saa Tutkaimen aineistot käyttöönsä tunnistautumalla HAKA-tunnuksilla digi.kansalliskirjasto.fi:hin. ja täyttämällä käyttölupalomakeen ensimmäisellä käyttökerralla. Käyttölupalomake tulee täyttää uudelleen vuosittain. Käyttölupalomakkeella kysytään Aineistojen käyttötarkoitukseen liittyviä tietoja, kuten aineistojen käyttötarkoitus ja tutkimusala.

Mitä tietoja minun täytyy ilmoittaa käyttölupalomakkeessa ja mihin henkilötietojani käytetään?

Käyttölupalomakkeessa kysytään käyttäjän roolia, aineistojen käyttötarkoitusta, käyttäjän tutkimus- tai koulutusalaa. Sinun tulee myös antaa lyhyt kuvaus pääasiallisesta aineistojen käyttötarkoituksesta.

Vastauksiin liitetään tieto käyttäjän kotiorganisaatiosta. Vastauksia ei yhdistetä muihin käyttäjän tietoihin tai tietoon käytetyistä aineistosta. Käyttölupalomakkeen tiedot voi tallentaa itselleen.

Lisäksi on suositellaan luettavaksi digi.kansalliskirjaston.fi:n yleiset käyttöehdot: https://digi.kansalliskirjasto.fi/terms

Kirjauduin HAKA-tunnuksilla palveluun, mutta en saanut käyttölupalomaketta täytettäväksi?

Jos tunnistauduit digi.kansalliskirjasto.fi:hin HAKA-tunnuksin, varmista, että käytit Tutkaimessa mukana olevan organisaation tunnusta. Jos käyttämäsi tunnuksen myöntänyt organisaatio on mukana Tutkaimessa, etkä pääse täyttämään käyttölupalomaketta, ota yhteyttä ylläpitoon Digin Palaute-toiminnon kautta. Ilmoita sähköpostiosoitteesi ja organisaatio, jonka tunnuksella yritit käyttää aineistoa. Huomaathan, että Kansalliskirjasto ei voi myöntää HAKA-tunnuksia vaan niitä hallinnoivat kotiorganisaatiot ja he määrittelevät, kenelle HAKA-tunnukset voidaan myöntää.

Aineistoista saa luoda datasettejä. Mitä sillä tarkoitetaan?

Datasetillä tarkoitetaan Tutkaimen yhteydessä sellaista tutkijan aineistoista tuottamaa kokonaisuutta, joka ei sisällä sopimuksen kohteena olevia, tekijänoikeuslain suojaamia aineistoja tai niiden suojan piiriin kuuluvia osia. Datasetti voi koostua tekstistä, luvuista, graafeista tai niiden yhdistelmistä.

Tutkaimessa mukana olevista, tekijänoikeussuojan piirissä olevista aineistoista tai niiden osista luotuja datasettejä saa tallentaa tutkimuksen verifiointia ja myöhempää tutkimusta varten tutkijoiden saataville tutkijan valitsemassa data-arkistossa tai vastaavassa palvelussa.

Tämän sopimuksen kohteena olevia, tekijänoikeuden suojaamia aineistoja tai niiden osia saa tallentaa tutkimuksen verifiointia ja myöhempää tutkimusta varten tutkijoiden saataville suljetussa sertifioidussa arkistossa erillisen Kopioston ja arkiston ylläpitäjän välisen sopimuksen mukaisesti. Tällainen sopimus on Tutkain-sopimuksen allekirjoitushetkellä tehty Tietoarkiston kanssa.

Miten voin luoda datasettejä?

Voit louhia palvelimeltamme tarvitsemasi aineistot. Ks. ohje tiedonlouhinnasta: natlibfidigi.gitlab.io/gitbook/ (englanniksi)

Yhteydenotto:

kk-tutkijapalvelut@helsinki.fi

Yhteystiedot
Juha Rautiainen
tietojärjestelmäasiantuntija
Kansalliskirjasto

PL 15 (Fabianinkatu 35)

00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Asettamispäätös: 
-
Asiasanat