Tutkain 2020-2022

Kansalliskirjasto ja Kopiosto ovat sopineet oikeudesta välittää kokoelmiinsa sisältyviä digitaalisia sanoma- ja aikakauslehtiä tutkimuskäyttöön digi.kansalliskirjasto.fi –palvelun kautta Tutkain-hankkeessa vuosina 2020-2022.

Tavoite ja tehtävät

Tutkain-hanke mahdollistaa Kansalliskirjaston kokoelmiin sisältyvien, kotimaisten digitaalisten sanoma- ja aikakauslehtien vuosina 1930-2018 julkaistujen vuosikertojen hyödyntämisen tutkimuskäytössä. Tutkimuskäytöllä tarkoitetaan Tutkaimeen liittyneen korkeakoulun opiskelijan, tutkijan ja opetus- ja tutkimushenkilökunnan tekemää tieteellistä tai taiteellista ei-kaupallista tutkimusta, opinnäytetyötä, selvitystä tai lopputyötä.

Tutkaimen aineisto on lisensoitu 15 kotimaisen korkeakoulun käyttöön. Korkeakoulut saavat antaa HAKA-tunnuksilla tunnistautuneille käyttäjille pääsyn Kansalliskirjaston digitoimiin lehtiaineistoihin digi.kansalliskirjasto.fi –palvelussa tutkimuskäyttöä varten. Käyttäjät saavat sopimukseen mukaan myös analysoida lehtiaineistoja koneellisesti sekä luoda niistä datasettejä tutkimuksen verifiointia ja myöhempää tutkimusta varten.

Asettaja

Kansalliskirjasto

Toimikausi

-

Projektin tila

Valmis

Rahoittaja/-t

Kansalliskirjasto

Yhteistyötaho/-t

Kansalliskirjasto, Kopiosto