Translocalis

Lukijakirjeet kansalaisyhteiskunnan äänenä ja uutena kulttuuriperintönä 

Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikkö HEX Tampereen yliopistossa toteuttaa hankkeen yhteistyössä Kansalliskirjaston kanssa. 

Tavoite ja tehtävät

Translocalis-hanke: Lukijakirjeet kansalaisyhteiskunnan äänenä ja uutena kulttuuriperintönä on digitaalinen historiaprojekti, jossa tutkitaan suomenkielisessä lehdistössä 1800-luvulla esiintynyttä lukijakirjekulttuuria ja rakennetaan siitä kaikille avoin tietokanta. 

Hankkeessa kootaan yhteen, tutkitaan ja tuodaan suuren yleisön ulottuville aikaisemmin hyödyntämätön lehdistön paikallislukijakirjeaineisto. Tämä 1700–1800-lukujen aineistokokonaisuus on varhaisin laaja suomenkielisten henkilöiden omakätisesti kirjoittama moniääninen lähdeaineistokokonaisuus. 

Translocaliksen työryhmä on jo aiemmin käyttänyt digi.kansalliskirjasto.fi:n sanomalehtiaineistoa paikalliskirjeiden poimintaan sähköisten leikkeiden muodossa. Tässä kehityshankkeessa tehtyä työtä ja poimittuja leikkeitä hyödynnetään, muunnetaan paikalliskirjeleikkeiden sisältö haettavaksi kokoelmaksi sekä poimitaan lisää sisältöjä kokonaisuuteen. 

Translocalis-tietokanta julkaistaan projektin lopulla osana Kansalliskirjaston digitaalisia aineistoja. 

Vaikutukset

Yhdistetyn tiede- ja kulttuurihankkeen tavoitteena on piirtää uusi kuva suomalaisen yhteiskunnan ja kansalaisyhteiskunnan rakentumisesta ja määrittää sitä kautta uudelleen suomalaista itseymmärrystä nyt ja tulevaisuudessa. 

Hankkeen tuloksena syntyvä uusi digitaalinen kulttuuriperintöaineisto avaa historian tutkijoille ja harrastajille uuden näkymän suomalaisen yhteiskunnan ja kansalaisyhteiskunnan historiaan sekä tuo uudenlaista aineistoa kulttuuri-, media-, paikallis- ja sukuhistorian kenttään. Hankkeen tutkimustyö tuottaa uuden tulkinnan suomalaisen kansalaisyhteiskunnan synnystä. 

1800-luvun suomenkielisen lehdistön paikalliskirjekulttuuri teki suomenkielisestä lehdistöstä varhaisen vuorovaikutteisen median, jolla on yhtymäkohtia nykyiseen tietoverkkojen ja sosiaalisen median kehitykseen liittyvään murroskauteen, joka muuttaa maailmaa. Hankkeen tuloksena syntyykin myös historiallista ymmärrystä nykyistä digitaalisen kommunikaation aikaa kohtaan. 

Asettaja

Kansalliskirjasto

Toimikausi

-

Projektin tila

Valmis

Rahoittaja/-t

Alfred Kordelinin säätiö

Yhteistyötaho/-t

Tampereen yliopisto, Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikkö HEX