Traditio ja muuntelu. Keskiajan liturginen laulu Turun hiippakunnassa

Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke analysoi Kansalliskirjaston keskiaikaisia aineistoja musikologisesta näkökulmasta. Sen tavoitteena on selvittää, millaisia olivat Turun hiippakunnan keskiaikaisen messuliturgian melodiat, ja miten ne jatkoivat elämäänsä reformaation jälkeisessä Suomessa. 

Tavoite ja tehtävät

Keskiajan Turun hiippakunnasta on säilynyt ainutlaatuisen edustava otos liturgisen laulun lähteitä. Näiden lähteiden ylivoimainen enemmistö on Kansalliskirjaston kokoelmissa. Hiippakunnan keskiaikaista laulukulttuuria, sen kehitystä ja vaikutusta varhaiseen luterilaiseen liturgiaan ei kuitenkaan ole tutkittu järjestelmällisesti.

Traditio ja muuntelu -hanke pyrkii selvittämään, millainen Turun hiippakunnan laulutraditio oli ja miten se kehittyi keskiajan aikana. Seurasivatko laulut kauttaaltaan dominikaanien melodioita, kuten on oletettu? Mitä melodioita käytettiin ennen yhtenäisen hiippakuntaliturgian luomista ja jättivätkö ne jälkiä tähän viralliseen liturgiaan? Mikä oli katolisen liturgisen laulun vaikutus luterilaisella 1500-luvulla? 

Entä miten hyvin seurakuntakirkkojen käytännöt seurasivat musiikiltaan virallista linjaa? Oliko keskiajan Suomessa myös paikallisia liturgisen laulun perinteitä, ja mistä nämä olivat peräisin? 

Hankkeen tulokset auttavat liturgisten käsikirjoitusten hyödyntämistä myös muussa historiantutkimuksessa. Melodiat voivat kertoa meille esimerkiksi siitä, mihin aikaan ja mistä suunnasta kristinusko saapui maamme eri osiin. Liturginen laulu oli keskiajalla merkittävä kulttuurimuoto, joka osaltaan liitti nykyisen Suomen alueet osaksi katolista kristikuntaa ja lopulta Länsi-Eurooppaa. 

Asettaja

Kansalliskirjasto
Suomen Akatemia

Toimikausi

-

Projektin tila

Käynnissä

Rahoittaja/-t

Suomen Akatemia

Yhteistyötaho/-t

-