TAJUA - tieteen avoin julkaiseminen

TAJUA-projekti koostuu useista verraten itsenäisistä osaprojekteista. Projektin tuloksena syntyy uusia palveluita, selvityksiä ja dokumentaatiota sekä uudenlaisia toimintatapoja.

Rinnakkaistallennuksen perusinfrastruktuuri on yleiskäyttöinen ja edullinen tapa julkaista tieteellistä tutkimusta rinnakkaistallenteina. Se on yksinkertaisesta ottaa käyttöön tutkimusorganisaatiossa, ja sen käyttö on tutkijoille helppoa.

Avoimen julkaisemisen yhtenäiset käytännöt syntyvät projektin asiantuntijatyön ja laajan yhteistyöverkoston työn tuloksena. Käytännöt dokumentoidaan ja niistä tuotetaan koulutusmateriaalia. Yhteistoiminnan tueksi syntyy yhteistyöverkosto.

Avoimen julkaisemisen tuen malli on selvityksiin perustuva ratkaisuehdotus sille, miten järjestää etenkin kansainvälisissä Open Access -lehdissä julkaisemiseen liittyvien kirjoittajamaksujen kattaminen.

Tutkimusdatan kuvailutyökalu varmistaa data-aineistojen hallittavuutta, löydettävyyttä ja uudelleen käytettävyyden. Se on helppokäyttöinen väline tutkijoille tutkimusdataa koskevan laadukkaan ja standardin metadatan luomiseen.

Tutkimusaineistojen tunniste- ja nimitietopalvelut ovat tärkeitä tukipalveluita, jotka ovat välttämättömiä korkeatasoiselle aineistonhallinnalle, aineistojen keskinäiselle viittaamiselle ja avoimen linkitetyn datan tuottamiselle.

Avoimen tieteen tuotosten pitkäaikainen saatavuus perustuu Tutkimus-PAS-palveluun.

Tavoite ja tehtävät

TAJUA-projektin tavoite on merkittävästi lisätä suomalaisen tieteellisen työn tuotosten nopeaa, pysyvää ja aitoa avointa saatavuutta. Tavoite saavutetaan kehittämällä avoimen julkaisemisen väyliä ja parantamalla toiminnan laatua.
Projekti auttaa tutkijoita ja tutkimusorganisaatioita lisäämään tutkimusdatan ja tieteellisten artikkeleiden avointa julkaisemista. Lisäksi se parantaa avoimen tieteen julkaisukäytäntöjen ja metadatan laatua. Se edistää siten avoimen tieteen tuotosten helppoa löytämistä, levittämistä ja uudelleenkäyttöä.

Asettaja

Kansalliskirjasto
Kirjastoverkkopalvelut-tulosalue

Toimikausi

-

Projektin tila

Valmis

Rahoittaja/-t

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteistyötaho/-t

Avoin tiede ja tutkimus -hanke, FinELib-konsortio, Kotilava-hanke