Taiteilijat haltuun! - yhteistyötä ja yhteentoimivaa metadataa ISNI-tunnusten avulla

Projekti on sektorirajat ylittävä yhteistyöhanke, jonka keskiössä on ISNI-tunnus. Hanke pilotoi ISNI-tunnusten mahdollistamia uusia tiedonvaihdon prosesseja tekijänoikeusjärjestöjen ja taidemuseoiden kesken.

Yhteistyöhankkeessa ovat mukana visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö Kuvasto, Suomen museoliitto ja Osuuskunta Suomen taide ja taidekokoelmat. Yhteistyöhanketta koordinoi Kansalliskirjasto, joka toimii ISNI-rekisteröintitoimistona.

Tavoite ja tehtävät

Yhteistyöhankkeen tarkoituksena on sujuvoittaa Kuvaston ja Museoliiton välistä raportointiprosessia automatisoimalla ja hankimalla ISNI-tunnuksia kuvataitelijoille. ISNI-tunnuksia haetaan Museoliiton ylläpitämään MuseumPlus- ja Osuuskunnan ylläpitämään Muusa-järjestelmään tallennetuille kuvataiteilijoille. Kyse on arvioltaan noin 3 000–3 500 taiteilijasta.

Lisäksi tavoitteena on yhdenmukaistaa ja rikastaa taidemuseoiden toimijoita koskevaa metadataa MuseumPlus- ja Muusa-järjestelmissä, selvittää ISNI-tunnusten käyttöönoton edellytyksiä taidemuseoissa käytössä olevissa tietojärjestelmissä ja edistää ISNI-tunnusten tunnettavuutta koko museokentällä.

Vaikutukset

Yhteistyöhankkeella on vahva yhteys meneillään olevaan tekijänoikeusjärjestöjen ISNI-projektikokonaisuuteen, jonka aikana hankitaan ISNI-tunnuksia viidelle suomalaiselle tekijänoikeusjärjestöille (Kuvasto mukaan lukien) ja kehitetään jatkuvaa ISNI-prosessia tehokkaita rajapintoja hyödyntäen.

Yhteistyöhanke tarjoaa selvärajaisen ja käytännönläheisen kokonaisuuden, jonka avulla ISNI-tunnusten hyödyt voidaan todentaa ja jota voidaan käyttää esimerkkinä jatkossa kehitettäville ratkaisuille.

 

Projektin yhteistyökumppanit ja rahoittajat

Asettaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kuvasto

Toimikausi

-

Projektin tila

Käynnissä

Rahoittaja/-t

Opetus‑ ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustusta tekijänoikeusjärjestöille kulttuuri‑ ja luovien palveluiden sekä tuotanto ja toimintamallien uudistamisen ja digitalisaation edistämiseen. Lisätietoja kulttuuri‑ ja luovien alojen rakennetuesta löytyy ministeriön verkkosivuilla.

Kulttuuri‑ ja luovien alojen rakennetuki sisältyy Suomen elpymis‑ ja palautumissuunnitelmaan. Suomen elpymis‑ ja palautumissuunnitelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisen elpymisvälineen Next Generation EU ‑ohjelmista.

Aikataulu

Projekti kestää vuoden 2024 loppuun.

Yhteistyötaho/-t

Hankkeessa ovat mukana tekijänoikeusjärjestö Kuvasto, Suomen museoliitto ja Osuuskunta Suomen taide ja taidekokoelmat. Kansalliskirjasto toimii kansallisena ISNI‑rekisteröintitoimiston roolissa ja koordinoi hanketta. Mukana olevien organisaatioiden verkkosivuille pääset tällä sivulla olevien logojen kautta.