Suomi 100 -ohjelma

Kansalliskirjasto on käynnistänyt Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi laajan digitointiohjelman sekä varojen hankkimisen tähän. Kirjaston tavoitteena on tarjota kaikille kansalaisille pääsy kokoelmiin, joista suuri osa on nykyään käytettävissä vain kirjaston lukusaleissa.

Kansalaiset saavat käyttöönsä aineistoja, jotka tuovat esiin Suomen historian käännekohtia, yhteiskunnan ja hyvinvoinnin rakentamista sekä suomalaista kulttuurielämää: sanomalehtiä, aikakauslehtiä, kriisiaikoihin liittyviä asiakirjoja ja kuvauksia, karttoja, nuottijulkaisuja sekä vanhinta ja harvinaisinta suomalaista kirjallisuutta.

Digitointi mahdollistaa suurten datamassojen käytön ja luo aineistojen tutkimukselle entistä paremmat edellytykset. Digitaalisen kulttuuriperinnön tuomat mahdollisuudet ovat myös tieteellisen tutkimuksen, luovan alan ja kaupallisten innovaatioiden hyödynnettävissä.

Tavoite ja tehtävät

Kansalliskirjaston kokoelmista muodostuvan digitaalisen kirjaston kasvattaminen.

Asettaja

Kansalliskirjasto

Toimikausi

-

Jatkoaika

-

Projektin tila

Valmis

Rahoittaja/-t

Kansalliskirjasto, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -ohjelma, yksityiset rahoittajat

Aikataulu

Varainkeruu: rahankeruulupa 1.1.2014 - 31.12.2019. Tuotanto: 2014 - 2017 (2019).

Yhteistyötaho/-t

YLE, 101K -ohjelma